میزان استفاده از سرمایه خارجی در خاک اصلی چین در سال جاری ثابت است

وان چائو معاون وزیر بازرگانی چین روز دوشنبه 16 ژوییه در هنگ کنگ گفت: پیش بینی می شود که میزان استفاده سرمایه خارجی در خاک اصلی چین در سال جاری ثابت است و در مقایسه با سال گذشته به میزان کمی افزایش داشته و حتی برابر است.
این مقام چینی در سمینار سیاست سرمایه گذاری چین در سال 2012 گفت: دولت مرکزی چین در روزهای اخیر یک سلسله سیاست های مساعد برای ثبات توسعه و گسترش نیاز داخلی صادر کرده است، این برای ارتقای اطمینان سرمایه کنندگان خارجی بسیار مناسب است. در شش ماه اول سال جاری، خاک اصلی چین از 59 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه خارجی استفاده کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 3 در صد کاهش یافته است.
در گزارش ها آمده است پس از بررسی، 82 درصد از موسسات آمریکایی، 62درصد از موسسات اروپایی و 67 درصد از شرکت های ژاپنی مایل هستند تا در دو سال آینده سرمایه گذاری های خود در چین را گسترش دهند.

رادیو چینی