وزارت بازرگانی چین: مبادله اقتصادی و تجاری چین و ایران نباید مورد سرزنش بی دلیل قرار گیرد
شن دان یان سخنگوی وزارت بازرگانی چین هفدهم ژوییه گفت: همانند بسیاری از کشورهای دیگر، چین با ایران مبادلات عادی، علنی و شفاف اقتصادی و تجاری را حفظ می کند و این روابط با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مغایر نیست و نیابد مورد سرزنش و انتقال بی دلیل قرار گیرد.
خبرنگاری در نشست ماهانه مطبوعاتی وزارت بازرگانی چین در هفدهم ژوییه درباره بررسی اف بی آی آمریکا مبنی بر فروش کامپیوتر شرکت "جون شین" چین به ایران که مغایر با تحریم های آمریکا علیه ایران است، سئوال کرد.
شن دان یان گفت: اکنون تنها خبرها در رسانه ها دیده می شود و باید بیش از پیش با منبع آنها آشنا شد. با این حال، دولت چین همواره خواستار رعایت تعهدات موسسات خود و داد و ستد قانونی آنها می شود و امیدوار است که آمریکا به طور عینی، عادلانه و مناسب با آن برخورد کند.

رادیو چینی