تجارت فرا مرزی، از بدترین شاخص‌های كشور است

تهران- رییس سازمان سرمایه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی ایران از برنامه ریزی های انجام شده برای بهبود شاخص تجارت فرا مرزی در كشور خبر داد وگفت: این شاخص هم اكنون از بدترین شاخص‌های كشور است.
'بهروز علیشیری' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به فعالیت های انجام شده برای بهبود فضای كسب و كار در كشور، افزود: بهبود رتبه شاخص كسب و كار در سطح بین المللی از طریق هیات مقررات زدایی از مهمترین این فعالیت ها است.
دبیر هیات نظارت بر مقررات زدایی با اشاره به ماهیت و كاركرد این هیات گفت: هیات مقررات زدایی احكام خود را از رییس جمهوری دریافت كرده و مسوول بازنگری در مقررات است و هم اكنون در دو شاخص' مجوز های ساخت' و' تجارت فرا مرزی' اقداماتی را انجام داده است .
به گفته وی، هیات مقررات زدایی بررسی های لازم را برای شاخص مجوز های ساخت كه مربوط به شهرداری است انجام داده و مصوبات آن ابلاغ شده است.
علیشیری با بیان آنكه ، بهبود شاخص تجارت فرا مرزی نیز در دستور كار هیات مقررات زدایی است ، گفت: دستگاه هایی نظیر گمرك، سازمان بنادر و نیروی انتظامی درگیر شاخص تجارت فرا مرزی هستند.
به گفته وی ، دوشاخص مذكور جزو بدترین شاخص های كشور هستند و رتبه كسب و كار را در سطح بین المللی كاهش داده اند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به در هم تنیدگی قواعد ومقررات در كشور گفت: این امر سبب شده تا فعال اقتصادی برای انجام فعالیت ها با مشكل زیادی مواجه شود.
رییس سازمان سرمایه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی ایران گفت: بسیاری از بنگاه ها به نقدینگی نیاز دارندو به بانك ها مراجعه می كنند در حالی كه بسیاری از طرح ها یا از ابتدا درست طراحی نشده و منابع مالی مناسبی برای آنها پیش بینی نشده و یا اینكه پیش بینی های اولیه در زمینه هزینه ها درست نبوده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح كرد:شاخص كسب و كار نشان می دهد كه بنگاه های كشور طی مراحل ساخت تا رسیدن به بهره برداری با هزینه های زیادی مواجه هستند كه اگر هزینه ها كاهش یابد مدیریت بنگاه بهبود می یابد و میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات كاهش بیابد.