اتاق تهران: سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: تشکیل کارگروه مشترک ارزی دولت و مجلس ادامه تخصیص ارز1226تومانی برای اقلام اساسی


سخنگوی اقتصادی دولت از تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز خبر داد.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدین حسینی گفت:‌ جلسات این کارگروه که هدف عمده آن ساماندهی بازار ارز است، با حضور نمایندگان قوه مجریه و مقننه و به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.


وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد:‌ براساس مجموعه بررسی ها و تفاهم بعمل آمده در کارگروه مشترک دولت و مجلس، تخصیص ارز به نرخ مرجع 1226 تومانی ادامه خواهد یافت.


به گفته سخنگوی اقتصادی دولت نرخ مرجع 1226 تومان برای اقلام اساسی چون مواد غذایی، نهادهای کشاورزی و دامی و همچنین دارو که جزء اولویت های اول و دوم هستند تداوم خواهد یافت.

حسینی به برنامه ریزی برای راه اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس نیز اشاره و اظهار كرد:‌ جهت گیری پوشش نیازهای واقعی و پیشگیری از رانت وشفاف سازی با رویکرد حذف سفته بازی در بازار ارز از مهمترین اهداف راه اندازی معاملات گواهی ارزی است که به عنوان طرح و دغدغه مشترک دولت و مجلس دنبال می شود و در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.