سران ايران وظايف کشورهاي غيرمتعهد را دوباره يادآوري کنند

خبرگزاري موج - براي پيش بيني تاثير برگزاري شانزدهمين اجلاس سران کشورهاي غير متعهد در اقتصاد ايران هيچ ترازو و متري در اختيار نداريم.

مجيد رضا حريري عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري موج، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: ايران امروز در شرايط خاص و ويژه دارد بنابراين بايد از ظرفيت کشورهاي غيرمتعهد براي عبور از اين شرايط استفاده کنيم.
وي گفت: جنبش عدم تعهد با هدف عدم وابستگي کشورهاي عضو از دو قطب قدرت دنيا در زمان تاسيس يعني آمريکا و شوروي تاسيس شد.
اين فعال اقتصادي افزود: جنبش عدم تعهد با هدف عدم تبعيت کشورهاي عضو از برنامه ها و خواسته هاي غيرمنطقي ابرقدرت ها تاسيس شده است بنابراين نبايد اعضاي اين جنبش در شرايط کنوني از برنامه هاي منفي آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران پيروي کنند.
حريري با اشاره به تحريم ايران از سوي آمريکا و متحدانش ادامه داد: ايران از سوي سازمان ملل و همچنين آمريکاو کشورهاي اروپايي مورد تحريم قرار گرفته است بنابراين پذيرش تحريم ايران توسط سازمان ملل از سوي کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد قابل قبول است.
وي اذعان داشت: اما متاسفانه اين روزها شاهد تبعيت اکثريت اعضاي اين جنبش از تحريم هاي يک جانبه آمريکا و اروپا عليه ايران هستيم.
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، اکثر کشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها به غير از معدود و انگشت شماري از آنها تابع سياست هاي آمريکا عليه ايران هستند که اين امر با هدف اصلي تشکيل جنبش مغايرت دارد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: برگزاري شانزدهمين اجلاس کشورهاي غيرمتعهد در ايران فرصت خوبي براي رايزني دولت با سران اين کشورها است تا وظايف و اهداف اصلي تشکيل جنبش عدم تعهد را به سران عضو آن مجددا يادآوري کرد که البته اين امر وظيفه دولت است.
عضو اتاق بازرگاني ايران در خصوص وظايف اتاق بازرگاني در استفاده از فرصت هاي برگزاري شانزدهمين اجلاس کشورهاي غيرمتعهد در ايران، خاطرنشان کرد:اتاق بازرگاني و نهادهاي بخش خصوصي با کمکي که از دولت مي گيرند بايد با مسئولان ارشد واقتصادي کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد مراوداتي داشته باشند.
حريري متذکر شد:اتاق بازرگاني ايران بايد از ظرفيت هاي بين المللي خود براي شکستن تحريم هاي ايران استفاده بيشتري کند و به کشورهايي که دولت هاي آنها ما را مورد هدف قرار داده اند هيات اعزام کند زيرا ما بايد از دل دشمنان، دوستان خود را پيدا کرده و فضاي اقتصادي ايران را بهبود ببخشيم.