اختصاصي/ وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: 1000 پروژه نيمه تمام تكميل شد

دكتر غضنفري از اتمام يك هزار پروژه نيمه تمام صنعتي و معدني و صدور پروانه بهره برداري براي آنها در بهار 91 خبر داد.    
به گزارش شاتا، «دكتر مهدي غضنفري» وزير صنعت معدن و تجارت با اعلام اين خبر، افزود: تكميل طرح هاي نيمه تمام از جمله 10 محور اولويت دار فعاليت اين وزارتخانه در راستاي تحقق اهداف سال توليد ملي است.
وي تاكيد كرد: تامين و تخصيص سريعتر اعتبارات و تسهيلات لازم براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام حوزه صنعت و معدن از سوي دستگاههاي پشتيبان مالي توليد و سرعت بخشي به اتمام پروژه ها در سال جاري، علاوه بر نتيجه بخش شدن سرمايه هاي مردم و اشتغالزايي كه حمايت از كار و سرمايه ايراني خواهد بود موجب افزايش توليد ملي و موثر در توسعه صادرات غيرنفتي خواهد شد.
وزير صنعت ،معدن وتجارت گفت: ميزان سرمايه گذاري در طرح هاي به بهره برداري رسيده در بهار امسال بيش از 1.6 هزار ميليارد تومان است كه براي 14 هزار نفر بصورت مستقيم اشتغال ايجاد مي كند.
وزير صنعت معدن و تجارت تكميل پروژه هاي نيمه تمام با درصد پيشرفت قابل توجه را در سال جاري براي حوزه توليد بسيار با اهميت برشمرد و با توجه به نام گذاري سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني، شاخص ترين برنامه هاي وزارتخانه متبوع خود در اين زمينه را تكميل طرح هاي نيمه تمام، پر كردن ظرفيت هاي نيمه خالي و توسعه صادرات غيرنفتي بر اساس قابليت ها و پتانسيل هاي هر استان اعلام كرد و افزود: بيشترين تعداد پروژه هاي به بهره برداري رسيده در سه ماهه نخست امسال مربوط به آذربايجان شرقي با بيش از 105 فقره پروانه بهره برداري است.
غضنفري همچنين اظهار داشت: اصفهان با حدود 90 فقره و خراسان رضوي با حدود 80 فقره پروانه بهره برداري در جايگاه دوم و سوم تكميل طرح هاي نيمه تمام قرار دارند.