گمرک اعلام کرد: تشکیل 18 هزار فقره پرونده کالای قاچاق در گمرکات


گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در 9 ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر 18 هزار پرونده قاچاق به ارزش بیش از 9 هزار میلیارد ریال تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در 9 ماهه ابتدای سال جاری 18 هزار و 567 فقره پرونده کالای قاچاق توسط گمرکات کشور تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 16 درصد کاهش داشته است.
این گزارش درخصوص ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق در 9 ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق با 156 درصد افزایش به رقم 9 هزار و 463 میلیارد و 252 میلیون ریال رسید.
براساس این گزارش، جریمه تعیین شده برای پرونده‌های متشکله قاچاق در این مدت 26 هزار و 623 میلیارد و 129 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 142 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق در 9 ماهه سال جاری توسط گمرکات استان آذربایجان غربی تشکیل شد که تعداد 3 هزار و 663 فقره بوده که بیش از 19 درصد از تعداد کل پرونده‌های متشکله قاچاق را به خود اختصاص داد.
گمرکات استان کرمان نیز با تشکیل پرونده‌های متشکله قاچاق به ارزش 5 هزار و 877 میلیارد و 259 میلیون ریال در 9 ماهه سال جاری بیشترین میزان پرونده‌های متشکله به لحاظ ارزش را دارا بود.