امضای قرارداد صندوق اسلامی میان هنگ کنگ و مالزی

کمیسیون اوراق بهادار هنگ کنگ و مالزی بمنظور گسترش هرچه بیشتر مدیریت صندوق مالی اسلامی در هنگ کنگ و تقویت همکاری میان دو کمیسیون روز گذشته به تهیه یک قرارداد پرداخته و این بیانیه در کوالالامپور به امضای روسای این کمیسیون رسیده است. هدف از این قرارداد اعتبار بخشیدن به صندوق های اسلامی از دو سو به منظور تسهیل طرحهای مورد اجرا و گسترش همکاری و تبادل اطلاعات خواهد بود.