سبقت اندونزی از فیلیپین در صدور نیروی کار به هنگ کنگ

برای نخستین بار در ماه ژوئن امسال کشور اندونزی از نظر صدور نیروی کار به هنگ کنگ از کشور فیلیپین پیشی گرفته است. بنابر گفته آقای هاوود چونگ رئیس انجمن آژانس های کاریابی وابسته به سرکنسولگری مالزی، تمایل خانواده های این شهر برای به جذب مستخدمین اندونزیایی بدلیل توانایی یادگیری و فهم زبان کانتونیز و نیز شخصیت فرمانبر آنان افزایش یافته است. به گفته آقای چونگ بیشترین مستخدمین اندونزیایی در هنگ کنگ از طبقه کشاورز و تهی دستان با تحصیلات پایین این کشور هستند که دارای میل بیشتر برای کسب درآمد و حس فداکاری برای خانواده خود هستند. آمار اداره مهاجرت هنگ کنگ نشان می دهد که از پایان ماه گذشته تا کنون 130947 تن اندونزیایی به عنوان مستخدم وارد هنگ کنگ شده اند که برابر با 49 درصد جمعیت مستخدمین خارجی در این شهر است. بر پایه نظر سنجی انجام شده از سوی سازمان ائتلاف کارگران مهاجرت هنگ کنگ از 1289 نفر، همه این افراد هزینه هایی بیش از اندازه های قانونی آن برای یافتن کار در این شهر پرداخت کرده و در عوض حقوق دریافتی آنان 31 درصد پایین تر از حداقل دستمزد 3580 دلار در ماه است.