کاهش سقوط میزان جابجایی بار

پکن اعلام کرد سقوط جابجایی کانتینری ها در بنادر این کشور به میزان 7 درصد در اوایل سال بدلیل رشد تجارت داخلی کاهش یافته است. با این وجود انتظار می رود این حجم به میزان 120 میلیون (TEU) نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد که نشان از کاهش 7/8 درصدی حجم جابجایی بار در 9 ماهه نخست سال و کاهش 11 درصدی در نیمه نخست سال است. بنا به اعلام وزارت ترابری چین ارائه خدمات باری به بخش داخلی باعث کاهش سقوط این بخش شده است. با این وجود دو شهر بندری شانگهای و شن جن که از بزرگترین بنادر این کشور بحساب می آید در ماه گذشته کاهش دو رقمی حجم جابجایی بار را گزارش کرده اند.