رونق بازار مسکن در هنگ کنگ

بر پایه نظر سنجی انجام شده از سوی خبرگزاری رویترز، بخش مسکن هنگ کنگ در میان دیگر بازارهای آسیا در دو سال آینده بیشترین سود دهی را برای سرمایه داران این بخش خواهد داشت. انتظار می رود بهای مسکن در سیدنی استرالیا با افزایش 4/5 درصدی تا پایان سال جاری میلادی و 5/8 درصد تا سال 2011 افزایش روبرو گردد. در نظر سنجی انجام شده که هنگ کنگ، سیدنی، سنگاپور و توکیو را در بر گرفته است بهای مسکن در هنگ کنگ 8/8 درصد تا پایان امسال افزایش خواهد داشت. در سال2011 ارزش املاک همزمان با کاهش خرید تنها 2/5 درصد رشد خواهد داشت. در این نظرسنجی جذابیت توکیو برای سرمایه گذاران پایین ترین سطح در میان شهرهای که مورد نظر سنجی قرار گرفته اند، برخوردار است. بهای مسکن در سنگاپور در سال آینده 7/5 درصد افزایش داشته و تا سال 2011 ثابت خواهد ماند.