ماهواره ساخت فرانسه بر فراز هنگ کنگ

خبرگزاری شین هوا از پرتاب ماهواره ی مخابراتی ساخت فرانسه برای شرکت ماهواره ای لچاتی هنگ کنگ در نیمه نخست سال 2012 خبر داد. قرارداد پرتاب این ماهواره به تازگی در پکن به امضای طرفین رسیده است. این ماهواره که آپ استار نامیده شده و ساخت شرکت Thales Spaq Alenia با راکت March3B و از مرکز زینچانگ استان سیحوان به فضا پرتاب خواهد شد.