عرضه سهام بانک مین شنگ به ارزش 4 میلیارد دلار آمریکا

شرکت بانک مین شنگ چین، هفتمین بانک بزرگ این کشور قصد دارد تا مبلغ 4 میلیارد دلار آمریکا از سهام خود را در بازار بورس سهام هنگ کنگ عرضه نماید. این بانک که در بازار بورس شانگهای نیز عضویت دارد نخستین بانک غیر دولتی در چین است که به عرضه سهام خود پرداخته است و سهم دولت در این بانک نیز تقریبا صفر می باشد. این بانک متوسط چینی که به تازگی فروش سهام خود را بصورت رسمی آغاز کرد به میزان 15 درصد از کل ارزش سهام خود را به فروش گذاشته است. این بانک در چند سال گذشته نیز بدلیل نامناسب بودن شرایط بازار در عرضه سهام خود در هنگ کنگ ناکام مانده بود.