نشست بررسی فرصت های صادراتی ایران به چین برگزار می شود

نشست بررسی فرصت های صادراتی ایران به چین در حوزه صنایع دستی و صنایع وابسته ساعت 10 صبح سه شنبه 29 مهرماه در اتاق ایران برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین درنظر دارد که به منظور بررسی فرصت های صادراتی ایران به چین در حوزه صنایع دستی و صنایع وابسته، نشستی را با حضور «بهمن نامور مطلق»، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار کند.

گفتنی است، این نشست 10 صبح سه شنبه 29 مهر ماه در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.

اتاق ایران