تولید فرآورده های نفتی چین ٤,٩ درصد افزایش یافت

چین در ٩ ماه نخست امسال ٣٤٠,٦٨ میلیون تن نفت خام فرآورش کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ٣.٧ درصد افزایش داشته است.
تولید نفت و گاز چین در ٩ ماه نخست سال ٢٠١٤ در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری شینهوا، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه ای اعلام کرد: تولید نفت خام چین در ماههای ژانویه تا سپتامبر سال ٢٠١٤ در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ٠,٤ درصد افزایش به ١٥٥.٨٤ میلیون تن رسیده است.چین در ٩ ماه نخست امسال ٣٤٠,٦٨ میلیون تن نفت خام فرآورش کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ٣.٧ درصد افزایش داشته است.بنا بر اعلام این کمیسیون، تولید فرآورده های نفتی چین نیز در این دوره با ٤,٩ درصد افزایش به ١٢.١١ میلیون تن رسیده است.مصرف ظاهری فرآورده های نفتی چین نیز در ٩ ماه نخست امسال ٢٠٠,٢٩ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ٢.٨ درصد افزایش داشته است.تقاضای ظاهری نفت خام چین ترکیبی از نفت خام پالایش شده و فرآورده های نفتی وارد شده است.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین همچنین اعلام کرد: تولید گاز این کشور در ٩ ماه نخست امسال با ٨ درصد افزایش به ٩٣,٢ میلیارد مترمکعب رسیده است.
واردات گاز چین نیز در این دوره با رشدی ٩,٣ درصدی به ٤٢.٤ میلیارد مترمکعب رسیده، در حالی که مصرف ظاهری گاز چین در این دوره ١٢٩ میلیارد مترمکعب بوده است.بنابر اعلام این کمیسیون، چین قصد دارد ظرفیت عرضه گاز طبیعی را به حدود ١٧٦ میلیارد مترمکعب برساند و این سوخت پاک را تا سال ٢٠١٥ در اختیار ٢٥٠ میلیون نفر قرار دهد.چین جایگاه بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان را در سال ٢٠١١ از آمریکا گرفت، شرکت بی پی پیش بینی می کند که مصرف کنونی این کشور تا سال ٢٠٤٠ دو برابر افزایش یابد.
خبرگزاری ایلنا
چین در ٩ ماه نخست امسال ٣٤٠,٦٨ میلیون تن نفت خام فرآورش کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ٣.٧ درصد افزایش داشته است. تولید نفت و گاز چین در ٩ ماه نخست سال ٢٠١٤ در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافت.به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری شینهوا، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه ای اعلام کرد: تولید نفت خام چین در ماههای ژانویه تا سپتامبر سال ٢٠١٤ در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ٠,٤ درصد افزایش به ١٥٥.٨٤ میلیون تن رسیده است.چین در ٩ ماه نخست امسال ٣٤٠,٦٨ میلیون تن نفت خام فرآورش کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ٣.٧ درصد افزایش داشته است.بنا بر اعلام این کمیسیون، تولید فرآورده های نفتی چین نیز در این دوره با ٤,٩ درصد افزایش به ١٢.١١ میلیون تن رسیده است.مصرف ظاهری فرآورده های نفتی چین نیز در ٩ ماه نخست امسال ٢٠٠,٢٩ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ٢.٨ درصد افزایش داشته است.تقاضای ظاهری نفت خام چین ترکیبی از نفت خام پالایش شده و فرآورده های نفتی وارد شده است.کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین همچنین اعلام کرد: تولید گاز این کشور در ٩ ماه نخست امسال با ٨ درصد افزایش به ٩٣,٢ میلیارد مترمکعب رسیده است.واردات گاز چین نیز در این دوره با رشدی ٩,٣ درصدی به ٤٢.٤ میلیارد مترمکعب رسیده، در حالی که مصرف ظاهری گاز چین در این دوره ١٢٩ میلیارد مترمکعب بوده است.بنابر اعلام این کمیسیون، چین قصد دارد ظرفیت عرضه گاز طبیعی را به حدود ١٧٦ میلیارد مترمکعب برساند و این سوخت پاک را تا سال ٢٠١٥ در اختیار ٢٥٠ میلیون نفر قرار دهد.چین جایگاه بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان را در سال ٢٠١١ از آمریکا گرفت، شرکت بی پی پیش بینی می کند که مصرف کنونی این کشور تا سال ٢٠٤٠ دو برابر افزایش یابد.

خبرگزاری ایلنا