ایران می تواند در صادرات صنایع دستی رقیب جدی چین باشد

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت: صنایع دستی چین به دلیل مکانیزه شدن رو به افول است و ما می توانیم با بهبود صادرات خود به رقیب جدی این کشور تبدیل شویم.
به گزارش خبرنگار حوزه میراث فرهنگی ایرنا، «بهمن نامور مطلق» روز سه شنبه در نشست بررسی فرصت های صادراتی ایران به چین در حوزه صنایع دستی و صنایع وابسته در اتاق ایران گفت: در کنار فرصت هایی که امروز برای این صادرات وجود دارد باید بدانیم که چین بزرگ ترین صادرکننده صنایع دستی دنیا است و قطعا آنجا کار کردن دشوار خواهد بود.
وی دراین نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد ، ادامه داد: اگر تجار نیاز به همکاری با معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی داشته باشند این کار را خواهیم کرد و برای این مساله برنامه های حمایتی نیز داریم.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در گذشته چین قدرت اول صنایع دستی بود و فاصله زیادی با رقبای خود داشت اما امروز این فاصله در حال کم شدن است و دلیل این مساله مکانیزه شدن صنایع دستی چینی ها می باشد ، بازار دنیا اعتماد بیشتری به صنایع دستی ایران، هند و مراکش دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به سوء ظن هایی که در حوزه کالا به چینی ها وجود دارد می توان امید این را داشت که آنها بازار صنایع دستی را از دست دهند.
معاون سازمان میراث فرهنگی گفت: قطعا هدف ما قطع رابطه با کشور مقتدر چین نخواهد بود و همچنین سیاست ما جلوگیری از ورود کالاهای چینی نیز نیست. اگر به سمت توازن و تعادل حرکت کنیم چین می تواند به یکی از بازارهای خوب ما تبدیل شود.
نامور مطلق گفت: ما باید روابط خود را با چین شفاف کنیم و همچنین می خواهیم کمک های خود را به تجار نیز مشخص سازیم.
وی با اشاره به کمک های سازمان میراث فرهنگی به صادرکنندگان صنایع دستی در سال گذشته تصریح کرد: برای اولین بار در سال گذشته پس از 10 سال تسهیلات 30 میلیارد تومانی به تاجران این بخش اعطا شد و برآنیم تا تا مبلغ 50 میلیارد تومان به حوزه بازرگانی خارجی صنایع دستی کمک کنیم.
وی همچنین با اشاره به این که صادرکنندگان در حوزه هایی چون سنگ و قلمکاری نیز می توانند در چین موفق باشند گفت: این حوزه ها در چین رونق زیادی ندارد و به راحتی می توان در آنها رشد کرد.
نامور در پایان اعلام کرد: اوضاع صنایع دستی کشورمان چندان خوب نیست و در حال حاضر صنایع دستی در بخش صادرات جایگاه 31 را به خود اختصاص داده است.
خبرگزاری ایرنا
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت: صنایع دستی چین به دلیل مکانیزه شدن رو به افول است و ما می توانیم با بهبود صادرات خود به رقیب جدی این کشور تبدیل شویم.به گزارش خبرنگار حوزه میراث فرهنگی ایرنا، «بهمن نامور مطلق» روز سه شنبه در نشست بررسی فرصت های صادراتی ایران به چین در حوزه صنایع دستی و صنایع وابسته در اتاق ایران گفت: در کنار فرصت هایی که امروز برای این صادرات وجود دارد باید بدانیم که چین بزرگ ترین صادرکننده صنایع دستی دنیا است و قطعا آنجا کار کردن دشوار خواهد بود. وی دراین نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد ، ادامه داد: اگر تجار نیاز به همکاری با معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی داشته باشند این کار را خواهیم کرد و برای این مساله برنامه های حمایتی نیز داریم. معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در گذشته چین قدرت اول صنایع دستی بود و فاصله زیادی با رقبای خود داشت اما امروز این فاصله در حال کم شدن است و دلیل این مساله مکانیزه شدن صنایع دستی چینی ها می باشد ، بازار دنیا اعتماد بیشتری به صنایع دستی ایران، هند و مراکش دارد. وی تصریح کرد: با توجه به سوء ظن هایی که در حوزه کالا به چینی ها وجود دارد می توان امید این را داشت که آنها بازار صنایع دستی را از دست دهند. معاون سازمان میراث فرهنگی گفت: قطعا هدف ما قطع رابطه با کشور مقتدر چین نخواهد بود و همچنین سیاست ما جلوگیری از ورود کالاهای چینی نیز نیست. اگر به سمت توازن و تعادل حرکت کنیم چین می تواند به یکی از بازارهای خوب ما تبدیل شود. نامور مطلق گفت: ما باید روابط خود را با چین شفاف کنیم و همچنین می خواهیم کمک های خود را به تجار نیز مشخص سازیم. وی با اشاره به کمک های سازمان میراث فرهنگی به صادرکنندگان صنایع دستی در سال گذشته تصریح کرد: برای اولین بار در سال گذشته پس از 10 سال تسهیلات 30 میلیارد تومانی به تاجران این بخش اعطا شد و برآنیم تا تا مبلغ 50 میلیارد تومان به حوزه بازرگانی خارجی صنایع دستی کمک کنیم. وی همچنین با اشاره به این که صادرکنندگان در حوزه هایی چون سنگ و قلمکاری نیز می توانند در چین موفق باشند گفت: این حوزه ها در چین رونق زیادی ندارد و به راحتی می توان در آنها رشد کرد. نامور در پایان اعلام کرد: اوضاع صنایع دستی کشورمان چندان خوب نیست و در حال حاضر صنایع دستی در بخش صادرات جایگاه 31 را به خود اختصاص داده است. 

خبرگزاری ایرنا