رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: نمایشگاه های دائمی صنایع دستی در چین دایر شود

رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت: برای بهبود شرایط صادرات در چین باید به دنبال برگزاری نمایشگاه های دائمی و سیار در شهر های این کشور باشیم.
به گزارش ایرنا، اسدالله عسگراولادی روز سه شنبه در نشست بررسی فرصت های صادراتی ایران به چین در حوزه صنایع دستی و صنایع وابسته در اتاق ایران گفت: در هیچ یک از کشورهای دنیا برای صادرات بهره دو رقمی از سوی بانک ها وجود ندارد و اکثر کشور ها این بهره تک رقمی است.
وی با اشاره به نرخ سود در کشور چین برای صادرات، تصریح کرد: این رقم در چین بین 5 تا 7 در اروپا 2 و در ژاپن یک درصد است.
عسگراولادی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های دائم در کشور چین ادامه داد: باید پنج نمایشگاه ثابت در شهرهای بزرگ چین و چند نمایشگاه سیار در دیگر شهرهای این کشور جهت شناساندن صنایع دستی خود برگزار کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع دستی و کشاورزی ایران گفت: جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین شناختی از صنایع دستی ایران ندارند اما باید بدانیم که حداقل چهار صد میلیون نفر از این جمعیت خواهان صنایع دستی ما هستند.
وی اظهار کرد: ما 2700 سال سابقه صنایع دستی داریم اما در حال حاضر در بخش صادرات صنایع دستی نوپا هستیم.
عسگراولادی با اشاره به میزان صادرات کشور در سال 93 گفت: در 6 ماه نخست سال 23 میلیارد دلار صادرات انجام شده و در مهرماه نیز 4.5 میلیارد دلار صادرات داشته ایم. تمام هدف ما این است که تا پایان سال از مرز 50 میلیارد دلار عبور کنیم. از این صادرات حدود 35 درصد سهم پتروشیمی و 25 درصد میعانات گازی بوده است.
خبرگزاری ایرنا
رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت: برای بهبود شرایط صادرات در چین باید به دنبال برگزاری نمایشگاه های دائمی و سیار در شهر های این کشور باشیم.به گزارش ایرنا، اسدالله عسگراولادی روز سه شنبه در نشست بررسی فرصت های صادراتی ایران به چین در حوزه صنایع دستی و صنایع وابسته در اتاق ایران گفت: در هیچ یک از کشورهای دنیا برای صادرات بهره دو رقمی از سوی بانک ها وجود ندارد و اکثر کشور ها این بهره تک رقمی است.
وی با اشاره به نرخ سود در کشور چین برای صادرات، تصریح کرد: این رقم در چین بین 5 تا 7 در اروپا 2 و در ژاپن یک درصد است.
عسگراولادی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های دائم در کشور چین ادامه داد: باید پنج نمایشگاه ثابت در شهرهای بزرگ چین و چند نمایشگاه سیار در دیگر شهرهای این کشور جهت شناساندن صنایع دستی خود برگزار کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع دستی و کشاورزی ایران گفت: جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین شناختی از صنایع دستی ایران ندارند اما باید بدانیم که حداقل چهار صد میلیون نفر از این جمعیت خواهان صنایع دستی ما هستند.
وی اظهار کرد: ما 2700 سال سابقه صنایع دستی داریم اما در حال حاضر در بخش صادرات صنایع دستی نوپا هستیم. 
عسگراولادی با اشاره به میزان صادرات کشور در سال 93 گفت: در 6 ماه نخست سال 23 میلیارد دلار صادرات انجام شده و در مهرماه نیز 4.5 میلیارد دلار صادرات داشته ایم. تمام هدف ما این است که تا پایان سال از مرز 50 میلیارد دلار عبور کنیم. از این صادرات حدود 35 درصد سهم پتروشیمی و 25 درصد میعانات گازی بوده است.


خبرگزاری ایرنا