انتشار جداول گزیده آمارهای اقتصادی آذرماه 1395

نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی» مربوط به آذرماه 1395 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شد.
این نشریه الکترونیکی ماهانه و صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

ایلنا