شناخت مزیت‌ها نخستین گام در صادرات غیر نفتی

نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: شناخت مزیت‌های اقتصادی نخستین گام برای توسعه صادرات غیر نفتی در کشور به شمار می‌رود.

داریوش اسماعیلی با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی از ضروریات اقتصاد هرکشوری است، افزود: این نوع صادرات ضمن قدرت ارزآوری بالا می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشورکمک شایان توجهی کند.
وی با تاکید براینکه صادرات غیر نفتی از رهگذر اشتغال فعال، کار آمد، دانش بنیان و با استفاده از تدابیر دانایی محور در کشور نمود عملی پیدا می‌کند، اظهار داشت: توسعه این شاخص مهم در مملکت نیازمند شناسایی مزیت‌های اقتصادی صادرات محور و تدوین برنامه‌های کاربردی برای تولید، سرمایه گذاری و صادرات است.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه گذر شکوفایی تولید داخلی از مسیر صادرات‌ می‌گذرد، گفت: تولیدکنندگان همواره باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.
وی در ادامه خارج کردن اقتصاد کشور از تک‌محصولی را تن‌ها یکی از فوائد توسعه صادرات غیرنفتی دانست و افزود: این استراتژی همواره از سوی اقتصاددانان به عنوان راهبردی مهم و محوری ارائه شده است چراکه تراز پرداخت‌های ارزی را بهبود می‌بخشد، قدرت و مزیت نسبی رقابتی کشور در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.
اسماعیلی با اعتقاد به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی موجبات رشد مستمر اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی را در جامعه فراهم می‌کند، اظهارداشت: نخستین گام برای رشد و رونق این نوع صادرات در کشور شناخت مزیت‌های اقتصادی است.
وی اضافه کرد: تدوین استراتژی اقتصادی و صنعتی، حمایت‌های همه جانبه دولت، تولیدات دانش بنیان و صادرات محور از دیگر مولفه‌های شکوفایی صادرات غیر نفتی در مملکت است.
نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هر کشوری که بخواهد روی پای خود بایستد باید تولیدات داخلی خود را در عرصه بین الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلی خود برسد و این همه جزء با صادرات پایدار میسر نمی‌شود.
وی افزود: گرچه صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشوری به مجموعه رویکرد‌ها قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات یک کشور وابسته است، اما چگونگی اجرای این قوانین در صادرات به مراتب نقش مهمتری دارد.

خبرگزاری صدا و سیما