معافیت ۸۰ درصد واحدهای صنفی از ارائه اظهارنامه مالیاتی

رئیس اتاق اصناف ایران از معافیت بیش از ۸۰ درصد واحدهای صنفی از ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان مربوطه خبر داد.
علی فاضلی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید و ابلاغ آن به واحدهای صنفی سراسر کشور افزود: براساس مفاد این دستورالعمل واحدهای صنفی باید وضعیت پرداختی سال ۹۴ بعلاوه ۸ درصد افزایش مالیات را اعلام کنند و پس از آن هیچ گونه بررسی از سوی سازمان مالیاتی انجام نخواهد شد.
وی با اشاره به اجرای این دستورالعمل برای گروه‌های دسته ۳ که قبلاً در تبصره ۱۰۰ قانون جامع مالیاتی کشور با عنوان بند (ج) مشخص شده است، ادامه داد: گروه ۳ دارای کمترین مالیات پرداختی و ضعیف‌ترین بخش مالیات دهندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی در کشور هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تکلیف ممیز برای بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی و ایجاد تناقض در گفتار و رفتار مؤدی و ممیز به عنوان چالش مهم در تعیین مالیات گفت: این تناقض‌ها با ابلاغ این دستورالعمل از بین رفت که به نفع بنگاه‌های صنفی است.
فاضلی ابلاغ این دستورالعمل را سبب وصول آسان‌تر مالیات از سوی دولت و جلوگیری از تعدی به حقوق واحدهای صنفی دانست و افزود: با ابلاغ این دستورالعمل حضور ممیز، حذف و تعیین مالیات، مردم محور شده است.
وی با اشاره به اعتماد سازمان امور مالیاتی به واحدهای صنفی گفت: گروه ۱ و ۲ واحدهای صنفی دارای درآمد یک میلیارد تا ۳ میلیارد و از ۳ میلیارد تومان به بالا هستند که مالیات این گروه‌ها با تعامل بین اتحادیه صنفی و مجموعه ممیزی انجام خواهد شد.
فاضلی با اشاره به مشکلات عدیده اصناف برای مالیات در سال‌های ۹۲ و ۹۳ گفت: بزرگترین مشکل در این بخش ارائه نشدن ۲۵ درصد ارائه مفاصا حساب برای مؤدیان است که این مسئله باید به طور کامل برطرف شود.

خبرگزاری صدا و سیما