امضاء تفاهمنامه همکاری چین با 69 کشور حاشیه کمربند و جاده

پکن-  به گفته یکی از مقامات ارشد چین در زمینه برنامه ریزی اقتصادی ارشد چین ، تفاهمنامه همکاری توسعه مشترک طرح کمربند و جاده بین چین و 69 کشور، منطقه و سازمان بین المللی به امضا رسید.
به گفته یکی از سخنگویان کمیسیون اصلاح و توسعه ملی (NDRC) این تفاهمنامه شامل همکاری در زمینه های مختلف از جمله ایجاد زیرساخت ها ، همکاری های مالی و مبادلات فرهنگی است.
وی افزود : "برخی از پروژه های زیرساختی مهم از جمله راه آهن سریع السیر جاکارتا- باندونگ با مشارکت شرکت های چینی شاهد پیشرفت سریعی بوده اند ."
بیش از 4000 محموله بین چین و اروپا توسط قطارهایی که از 31 شهر 12 کشور اروپایی عبور می کند ، جابجا شده است .
چین در زمینه مالی تفاهمنامه مبادلات ارزی با 22 کشور و منطقه حاشیه کمربند و جاده امضا کرده است که حجم کل آن حدود 1 تریلیون یوآن (150 میلیارد دلار) است.
علاوه بر این ، چین تفاهمنامه آموزشی را با بیش از 60 کشور امضا نمود و با مشارکت سازمان بهداشت جهانی( WTO) پروژه های بهداشتی طرح کمربند و جاده را توسعه می دهد .
طرح کمربند و جاده با هدف دستیابی به توسعه و رونق مشترک و  ایجاد شبکه های تجاری و زیرساختی که آسیا را از طریق مسیرهای تجاری جاده ابریشم باستانی به اروپا و آفریقا در سال 2013 مطرح شد .
به گفته سخنگوی کمیسیون اصلاح و توسعه ملی (NDRC)، این کمیسیون همچنان بر ساخت پروژه های مهم این طرح تداوم می ورزد و به شرکت ها در به کارگیری مکانیزم های کنترل خطر و جلوگیری از سرمایه گذاری های خارجی غیرقانونی کمک می کند .
منبع : شینهوآ