تسریع برنامه ریزی منطقه جدید شیونگان در چین

به گفته یکی از مقامات ارشد برنامه ریز اقتصادی چین ، دولت چین در راستای طراحی و برنامه ریزی منطقه جدید شیونگان برای تسهیل روند توسعه یکپارچه پکن و مناطق اطراف اقداماتی را آغاز نموده است.
بر اساس کمیسیون اصلاح و توسعه ملی (NDRC) این برنامه ریزی بر انتقال عملیات غیر سرمایه ای به این منطقه به منظور رشد منطقه هبی- تیانجین- پکن تمرکز خواهد نمود. اقدامات  بیشتری در راستای تضمین پیشرفت در بخش های حمل و نقل، توسعه زیست محیطی و صنایع انجام خواهد شد.
طبق کمیسیون اصلاح و توسعه ملی (NDRC) توسعه منطقه جدید شیونگان نشان دهنده نوآوری ، اصلاحات و پیلوت ها است .
چین در آوریل از برنامه ایجاد منطقه اقتصادی جدید در 100 کیلومتری جنوب غربی پکن خبر داد که شامل شیونگ شیان واقع در استان هبی و مناطق رونگ چنگ و آنشین می شود.
پیرو موفقیت های دو منطقه اقتصادی چین در دلتای رودخانه مروارید و دلتای رودخانه یانگ تسه انتظار می رود شیونگان تشکیل خوشه شهر جهانی را توسعه دهد.
منبع : شینهوآ