راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر شانگهای-پکن در سپتامبر

شرکت راه آهن چین از راه اندازی نسل جدید قطارهای  تندرو چین (فوکسین) از 21 سپتامبر با سرعت 350 کیلومتر در ساعت بر روی خط راه آهن سریع السیر شانگهای –پکن خبر داد.
این قطار پرسرعت ترین قطار تندرو جهان خواهد بود و زمان سفر بین این دو شهر را از 6 ساعت به 5/4 ساعت کاهش خواهد داد.
ساخت این قطار از آگوست 2008 کلید خورد و در سال های بعد حداقل 3 خط سریع السیر دیگر در سراسر جهان راه اندازی شد . در سال 2011 مسئولین میزان سرعت این قطارها را 250-300 کیلومتر در ساعت تعیین کردند .
در ماه ژوئن از قطارهای فوکسین رونمایی شد . حداکثر سرعت حرکت این قطارها 400 کیلومتر در ساعت است .
در 27 امنیت و ایمنی این قطارها در حداکثر سرعت مورد ارزیابی قرار گرفت و از 21 سپتامبر روزانه 7 سفر رفت و برگشت انجام خواهند داد.
این قطارها به سرپرستی شرکت راه آهن چین طراحی و تولید شده اند و کشور چین دارای حق انحصاری این قطارها است.
شبکه راه آهن سریع السیر چین به طول 22هزار کیلومتر، طولانی ترین راه آهن جهان است که تقریبا 60 درصد کل خطوط راه آهن جهان است .
به گفته هی هوآوو یکی از اعضای آکادمی مهندسی چین ، سرعت مجاز حدود یک سوم خطوط سریع السیر چین 350 کیلومتر در ساعت است .
منبع : شینهوآ