از بهار 95تا بهار 96/ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت6.5درصد و بدون نفت هفت درصد افزایش یافت

مدیر کل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی کشور از بهار 95تابهار 96 با احتساب نفت 6.5درصد و بدون نفت هفت درصد رشد داشت ،نفت در سال های گذشته رشد خود را طی کرده بود.

«جواد حسین زاده» روز شنبه در نشست خبری که در محل مرکز آمار ایران برگزار شده بود،گفت: تولید ناخالص داخلی با نفت طی مدت یاد شده از 172 به184هزار میلیارد تومان رسیده بود که رشدی معادل 6.5درصد را نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین تولید ناخالص داخلی از بهار 95تابهار96 بدون احتساب نفت از 136به 148 هزار میلیارد تومان رسید که رشدی معادل هفت درصد را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: نفت سال گذشته رشد خود را کرده بود و امسال نسبت به سال گذشته این میزان کمتر بود.کمتر بودن نرخ رشد اقتصادی با نفت نسبت به بدون نفت به همین علت است.
وی در خصوص تفاوت نرخ تورم روستایی و شهری بیان داشت: سهم خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در سبد کالای روستایی40 و شهری 25درصد است.
وی گفت: همچنین سهم مسکن در سبد کالای شهری30.5درصد و در خانوار روستایی 11.6درصد است.
حسین زاده اظهار داشت: وقتی که سهم این کالاها در سبد خانوارهای شهری و روستایی متفاوت باشد بنابراین نرخ تورم در این دو منطقه متفاوت است.
به گفته این مقام آماری کشور، وقتی سهم خوراکی در سبد خانوار بیشتر می شود طبیعی است که نرخ تورم هم در میان خانوارهای روستایی افزایش می یابد.
حسین زاده در مورد تغییر سال پایه گفت: سال پایه از مهر ماه امسال تغییر می کند. نرخ تورم شهری مهرماه و برای نرخ تورم روستایی و نرخ تورم ملی از آذرماه امسال بر اساس سال پایه 95 اعلام می شود.
وی تاکید کرد: تغییر سال پایه فقط برای محاسبه نرخ تورم است و در حسابهای ملی تغییری نمی کند.

ایرنا