اظهار قبل از ورود کالا در بزرگترين گمرک کشور عملياتي شد

گمرک ايران اعلام کرد: اظهار قبل از ورود کالا در گمرک شهيد رجايي بندرعباس اجرايي شد.

با عملياتي شدن اين امکان در سامانه تجارت فرامرزي گمرک صاحبان کالا، تجار و شرکت هاي حمل و نقل مي توانند پيش از ورود کالا به اين بندر که بزرگترين بندر تجاري کشور به شمار مي آيد محموله هاي خود را در سامانه اظهار کنند.
گمرک جمهوري اسلامي ايران مطابق توصيه هاي سازمان جهاني گمرک و برنامه هاي دولت در حوزه تجارت و هم چنين در راستاي اهداف خود در جهت بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد، اقدام به راه اندازي اظهار پيش از ورود کالا در اين بندر تجاري کرده است.
فرود عسگري؛ معاون وزير اقتصاد و رييس کل گمرک ايران پيش از اين در خصوص راه اندازي اظهار پيش از ورود کالا گفته بود، از آنجايي که گمرک اطلاعاتي چون مانيفست و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهاي مربوطه به شکل الکترونيکي دريافت مي کند، امکان اظهار پيش از ورود عملياتي خواهد شد چرا که با اين اقدام ديگر کالايي در گمرک نخواهد ماند.
وعده اي که رييس کل گمرک ايران داده بود عملي شده و پس از تصويب شوراي فن آوري اطلاعات گمرک ايران بخشنامه اي به گمرکات جهت اجراي پيش اظهاري قبل از ورود کالا ابلاغ و اعلام شد که قابليت اظهار براساس بارنامه قبل از ورود کالا به کشور فراهم شده و دستورالعمل مربوطه هم جهت بهره‌برداري به گمرکات سراسر کشور ارسال شد.
از اين پس کليه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزي مي توانند بلافاصله پس از بارگيري کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشريفات گمرکي انجام شود.
بر همين اساس دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوري اسلامي ايران با همکاري واحد فناوري اطلاعات گمرک شهيد رجايي؛ از شرکت هاي حمل و نقل، صاحبان کالا و کارگزاران دعوت به عمل آورده تا در جلسه ي آموزشي روز دوشنبه 27 آذرماه از ساعت 16 الي 19 در محل اتاق بازرگاني بندرعباس حضور به هم رسانند. قابل ذکر است پشتيبان هاي سامانه جهت انجام اين فرآيند از روز دوشنبه تا پنج شنبه هفته جاري در محل گمرک شهيد رجايي حضور دارند.

خبرگزاری صدا و سیما