دستورالعمل های جدید چین در راستای دسترسی آسان تر به سرمایه گذاری خارجی

به گفته یکی از مقامات چینی در نشست مطبوعاتی اخیر ، چین دستورالعمل هایی جدیدی در راستای ایجاد محیط سرمایه گذاری عادلانه ، شفاف و قابل دسترسی برای سرمایه گذاران خارجی تعیین خواهد کرد.
به گفته وانگ شووِن معاون وزیر بازرگانی چین ، این اقدام شامل آزادسازی ، تسهیل ، ارتقا و حفظ سرمایه گذاری خارجی است .
به گفته وانگ سایر اسناد مربوط به بسته جدید اقدامات بازگشایی با هدف توسعه اقتصادی باکیفیت و دسترسی راحت تر به سرمایه گذاری خارجی نیز به زودی منشتر خواهد شد.
این اسناد که در نشست اجرایی شورای دولتی مورخ 30 می به موافقت رسید بیانگر عزم راسخ چین به افزایش روابط با جهان ، پیروی از اصول و مقررات جهانی ، حفظ زمینه های آزاد و برابر برای رقابت منصفانه است.
به گفته وی نکته مهم گام جدید به کارگیری عملکرد بازار جهانی است و این اقدامات سیستماتیک برای آزادسازی ، تسهیل ، تشویق و حفظ سرمایه گذاری خارجی به چارچوب اصول بازار جهانی نیازمند است.
این گام جدید نیز مشوق بهبود ساختار مقاصد سرمایه گذاری و بهبود نقش آفرینی مناطق توسعه دولتی در جذب سرمایه است . به گفته وی مقاصد سرمایه گذاری با اصول و مقررات جهانی منطبق هستند.
برنامه ای نیز برای اتخاذ اقداماتی در راستای رفع نگرانی های سرمایه گذاران خارجی تعیین خواهد شد. لیست منفی دسترسی بازار برای سرمایه گذارن خارجی می بایست اصلاح و قبل از 1 جولای منتشر گردد که کشور چین در این زمان نیز سیستم مدیریت را بر اساس لیست منفی و راهکارهای ملی از پیش تعیین شده  به کار گیرد.
به گفته معاون وزیر تصمیمات جدید ، اصلاحات چین را برای تسهیل تاییدات اداری ، محول کردن قدرت به سطوح زیرین و بهبود خدمات تعمیق می کند.
به گفته وی شرکت های سرمایه گذاری شده خارجی در لیست منفی دسترسی بازار با مجموع سرمایه گذاری کمتر از 1 میلیارد دلار می توانند در سطح ادارات استان درخواست ثبت یا تغییر کنند ، این در حالی است که میزان سرحد قبلی 100 میلیون دلار بود.
به منظور رفع نگرانی های سرمایه گذاران خارجی ، قانون حق ثبت اختراع تغییر خواهد کرد و میزان خسارت قانونی مقرر برای نقض حق مالیکت معنوی نیز افزایش خواهد یافت.
سیاست های جدید با تاکید بر حل مسائل ملموس مانند افزایش هزینه های زمین ، تولید کنندگان محلی را به بازسازی کارخانه های صنعتی  یا ارائه طرح جدید برای استفاده بیشتر از زمین مورد استفاده دعوت می کند . دولت های محلی برای چنین اموری وجه اضافی برای زمین دریافت نمی کنند.
به گفته وانگ وزارت بازرگانی چین به همکاری سایر دپارتمان ها و دولت های استانی از طریق تشدید نظارت و حذف موانع ف بکارگیر سیاست های جدید را متضمن شد.
منبع : People Daily