ایجاد 48 میلیون شغل در چین تحت تاثیر تجارت الکترونیک در سال 2018

طبق اعلام موسسه مشاوره ای و پژوهشی بازار صنعت (ASKCI) پیش بینی می شود تعداد مشاغل ایجاد شده تحت تاثیر تجارت الکترونیک در سال جاری از 48 میلیون شغل فراتر رود.
در سال 2017 تعداد این مشاغل با رشد 13 درصدی به 42/5 میلیون شغل رسید. این درحالی است که مجموع کل مشاغل کشور در بازه مشابه برابر 776/4 میلیون بود ؛ به عبارتی 1 نفر از هر 18 کارمند چینی به استخدام در بخش های تجارت الکترونیک یا صنایع مرتبط درآمدند.
ارقام بالای استخدام متاثر از گسترش سریع صنعت تجارت الکترونیک است.
در سال 2017 معاملات تجارت الکترونیک چین با رشد 11/7 درصد به 29/16 تریلیارد یوان (4/56 تریلیارد دلار) و خرده فروشی آنلاین نیز با رشد 32/2 درصدی به 7/18 تریلیارد یوان رسید.
به گفته مو ریشنگ پژوهشگر آکادمی عاوم اجتماعی چین ، مشاغل حاصل از تجارت الکترونیک موجب ارتقا صنایع سنتی شدند. بسیاری از الگوهای تجاری جدید متاثر از صنعت سنتی و دیجیتال فرصت های شغلی فراوانی به وجود آورده اند .
تجارت الکترونیک نیز به گزینه جدید مهمی در نوآوری و شروع تجارت ، ایجاد روش های استخدام جدید برای کارگران روستایی ، بازگشت افرد جوان به وطن خود برای آغاز تجارت ، کهنه سربازها و افراد کم توان تبدیل شده است.
به عنوان مثال یکی از شهرهای استان هنان درآمد بیش از 60 درصد از جمعیت فقرزده را از طریق ادغام تجارت الکترونیک با صنایع رقابت پذیر افزایش داد.
طبق گزارش منتشر شده در خصوص توسعه تجارت الکترونیک روستایی چین ، مشاغل متاثر از فروشگاه های آنلاین روستایی در سال 2017 به بیش از 28 میلیون رسید.
در استان ججیانگ 506 روستا به صنایع تخصصی تجارت الکترونیک مشغول هستند که یک سوم از کل کشور را در بر می گیرد و حدود 200 هزار شغل به وجود آورده است.
منبع : People's Daily Online