فردا قرارداد فاینانس سد بختیاری با چین امضا می شود

بختیاری بلندترین سد جهان است که اجرای آن در این فضای بین المللی بسیار موثر خواهد بود.
قرارداد فاینانس سد بختیاری با چین فردا میان ایران و چین به امضا خواهد رسید .
به گزارش خبرگزاری ایلنا،وزیر نیرو در یکصد و پانزدهمین نشست شورای آب این وزارتخانه تاکید کرد: یکی از اتفاق های مهم بخش آب کشور، امضای قرارداد فاینانس با چین در زمینه اجرای سد بختیاری است.
مجید نامجو افزود: این سد بلندترین سد جهان است که اجرای آن در این فضای بین المللی بسیار موثر خواهد بود.
به گفته وی، قرارداد فاینانس سد بختیاری فردا میان ایران و چین به امضا خواهد رسید.
نامجو سپس با بیان اینکه ارزیابی عملکرد شرکت های بهره بردار آب و فاضلاب مهم بوده و در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: حرکتی که در بخش برق در زمینه واگذاری ها صورت گرفت، باید در آب نیز اتفاق افتد.
به گفته نامجو، مسئله اهلیت در واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی اولویت وزارت نیرو در رویکرد به بخش خصوصی است که در بخش برق با موفقیت صورت گرفت.
نامجو همچنین به تامین منابع مالی طرح های آب اشاره کرد و گفت: باید منابع مالی به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم تامین از ردیف های بودجه، از روش های دیگر جذب شود.