صادرات خشکبار تا سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور می‌کند.

عضو کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اینکه ارزش صادرات خشکبار در سال گذشته به بیش از 1.5 میلیارد دلار رسید، پیش‌بینی کرد این رقم تا سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور کند.
اسداله عسگراولادی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران (شابا)، با اشاره به تجارت گسترده خشکبار در سطح جهان، اظهار کرد: در حال حاضر حجم معاملات صادرات خشکبار در دنیا بالغ بر 5/26 میلیارد دلار است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در خصوص سهم ایران از تجارت این محصول گفت: در سال 89 ارزش صادرات ایران از ده قلم محصول شامل بادام، پسته، فندق، انجیر، کشمش، خرما، قیصی و برگه، مغز هسته، مغز پسته و میوه‌های تازه خشک شده از مرز 5/1 میلیارد دلار گذشت.
به گفته وی، بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود که ارزش صادرات این محصولات تا سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور کند.
عسگر اولادی با اذعان به اینکه سهم خشکبار از صادرات غیرنفتی کشور بین پنج تا شش درصد است، گفت: امید می‌رود که تا پایان برنامه پنجم توسعه بتوان درصد سهم خشکبار از صادرات غیرنفتی را حفظ کرد.کد خبر: 14191
شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اینکه ارزش صادرات خشکبار در سال گذشته به بیش از 1.5 میلیارد دلار رسید، پیش‌بینی کرد این رقم تا سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور کند.اسداله عسگراولادی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران (شابا)، با اشاره به تجارت گسترده خشکبار در سطح جهان، اظهار کرد: در حال حاضر حجم معاملات صادرات خشکبار در دنیا بالغ بر 5/26 میلیارد دلار است.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در خصوص سهم ایران از تجارت این محصول گفت: در سال 89 ارزش صادرات ایران از ده قلم محصول شامل بادام، پسته، فندق، انجیر، کشمش، خرما، قیصی و برگه، مغز هسته، مغز پسته و میوه‌های تازه خشک شده از مرز 5/1 میلیارد دلار گذشت.به گفته وی، بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود که ارزش صادرات این محصولات تا سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور کند.عسگر اولادی با اذعان به اینکه سهم خشکبار از صادرات غیرنفتی کشور بین پنج تا شش درصد است، گفت: امید می‌رود که تا پایان برنامه پنجم توسعه بتوان درصد سهم خشکبار از صادرات غیرنفتی را حفظ کرد.کد خبر: 14191 شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران