لزوم توجه خودروسازان ايراني به استانداردهاي روز در مشاركت با چيني‌ها

فارس- رييس كارگروه خودروي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: خودروسازان ايراني براي مشاركت با توليدكنندگان چيني بايد شركاي خود را مطابق با استانداردهاي روز دنيا انتخاب كنند.
محمدرضا روشني‌مقدم اظهار داشت: در حال حاضر خودروسازان بزرگ كشور در زمينه توسعه پلت‌فرم و محصولات فعال هستند و علاوه بر اين، براي توليد محصولات جديد با مشاركت خودروسازان خارجي و يا شركت‌هاي طراحي مهندسي مستقل و توانمند نيز ترغيب مي‌شوند.
وي تصريح كرد: توسعه محصول با مشاركت بخش خصوصي و شركت‌هاي خارجي امكان‌پذير است و اميدواريم در سال جاري كار طراحي پلت‌فرم‌هاي جديد با جديت پيگيري شود و تجهيز و طراحي محصول را طي دو سال آينده شاهد باشيم. روشني مقدم در مورد امكان مشاركت شركت‌هاي داخلي با خودروسازان چيني براي طراحي و توليد پلت‌فرم‌هاي جديد نيز گفت: كمتر خودروساز بين‌المللي را مي‌‌توان مشاهده كرد كه در چين توليدي انجام نداده باشد. وي ادامه داد: خودروسازان چيني در زمينه طراحي و مهندسي خودرو رشد قابل توجهي داشته‌ و توانسته‌اند برندهاي معتبري را با مالكيت معنوي چين ايجاد كنند. به گفته روشني‌مقدم، نگاهي كه هم اكنون نسبت به صنعت خودرو و قطعه‌سازي چين وجود دارد با نگاهي كه چند سال پيش وجود داشته، متفاوت است. وي با بيان اينكه در حال حاضر چين بازار متنوعي از محصولات با كيفيت‌هاي متفاوت است، گفت: در اين كشور خودروها را با كيفيت‌هاي مختلف در سطح استانداردهاي اروپايي و آمريكايي مي‌توان مشاهده كرد. رييس كارگروه خودروي سازمان گسترش تاكيد كرد: اگر خودروسازان ايراني به دنبال مشاركت با خودروسازان چيني هستند بايد شركاي خود را مطابق با استاندارهاي روز دنيا انتخاب كنند.
فارس- رييس كارگروه خودروي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: خودروسازان ايراني براي مشاركت با توليدكنندگان چيني بايد شركاي خود را مطابق با استانداردهاي روز دنيا انتخاب كنند.محمدرضا روشني‌مقدم اظهار داشت: در حال حاضر خودروسازان بزرگ كشور در زمينه توسعه پلت‌فرم و محصولات فعال هستند و علاوه بر اين، براي توليد محصولات جديد با مشاركت خودروسازان خارجي و يا شركت‌هاي طراحي مهندسي مستقل و توانمند نيز ترغيب مي‌شوند.وي تصريح كرد: توسعه محصول با مشاركت بخش خصوصي و شركت‌هاي خارجي امكان‌پذير است و اميدواريم در سال جاري كار طراحي پلت‌فرم‌هاي جديد با جديت پيگيري شود و تجهيز و طراحي محصول را طي دو سال آينده شاهد باشيم. روشني مقدم در مورد امكان مشاركت شركت‌هاي داخلي با خودروسازان چيني براي طراحي و توليد پلت‌فرم‌هاي جديد نيز گفت: كمتر خودروساز بين‌المللي را مي‌‌توان مشاهده كرد كه در چين توليدي انجام نداده باشد. وي ادامه داد: خودروسازان چيني در زمينه طراحي و مهندسي خودرو رشد قابل توجهي داشته‌ و توانسته‌اند برندهاي معتبري را با مالكيت معنوي چين ايجاد كنند. به گفته روشني‌مقدم، نگاهي كه هم اكنون نسبت به صنعت خودرو و قطعه‌سازي چين وجود دارد با نگاهي كه چند سال پيش وجود داشته، متفاوت است. وي با بيان اينكه در حال حاضر چين بازار متنوعي از محصولات با كيفيت‌هاي متفاوت است، گفت: در اين كشور خودروها را با كيفيت‌هاي مختلف در سطح استانداردهاي اروپايي و آمريكايي مي‌توان مشاهده كرد. رييس كارگروه خودروي سازمان گسترش تاكيد كرد: اگر خودروسازان ايراني به دنبال مشاركت با خودروسازان چيني هستند بايد شركاي خود را مطابق با استاندارهاي روز دنيا انتخاب كنند.