مواضع ايران و چين در بسياري از مسايل بين المللي مشترك است


پكن - ' خوا لي مين ' سفير پيشين چين در ايران مي گويد : نگاهي به مواضع ايران و چين نشان مي دهد كه دوكشور در بسياري از مسائل بين المللي ديدگاه مشتركي دارند.
وي در اظهاراتي كه روز شنبه در پايگاه اينترنتي راديو بين المللي چين منتشر شد ، گفت : همكاري هاي چين و ايران در زمينه اقتصادي و تجاري كه در سال هاي اخير به سرعت رشد يافته است، روابط دو كشور را تقويت كرده است.
نايب رييس انجمن دوستي چين و ايران همچنين با اشاره به نياز روزافزون چين به عنوان بزرگترين كشور درحال رشد به انرژي گفت : همكاري هاي دوكشور در عرصه انرژي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است .
' در حال حاضر ايران سالانه 27 ميليون تن نفت خام به چين صادر مي كند و به اين ترتيب به سومين كشور صادر كنند? نفت خام به چين تبديل تبديل شده است.
' خوا لي مين ' گفت : از سوي ديگر ، صادرات و سرمايه گذاري چين در ايران نيز به سرعت افزايش يافته است.
او حجم مبادلات تجاري دوكشور در سال 2010 ميلادي را 30 ميليارد دلار دانست و گفت : چين اكنون بزرگترين شريك تجاري ايران به شمار مي رود.
وي گفت : نگاهي به روابط اقتصادي دوكشور نشان مي دهد كه همكاري هاي اقتصادي و تجاري دو كشور در زمينه هاي مختلف از جمله؛ ساخت و سازهاي زيربنايي، اكتشاف و استخراج نفت، گاز و فلزات و ساخت نيروگاه ها گسترش يافته است.
سفير اسبق چين در ايران همچنين بر حمايت كشورش از دستيابي ايران به انرژي صلح آميز هسته اي تاكيد كرد .
وي همچنين به فشارهاي آمريكا عليه ايران و همچنين مانع تراشي هاي واشنگتن در همكاري هاي تهران - پكن اشاره كرد و گفت : چين از حقوق هسته اي و قانوني ايران حمايت مي كند و
مايل است بطور مداوم روابط دوستانه اش را با ايران در موضع مستقل توسعه دهد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30557328