کاهش سرعت رشد اقتصاد چين

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
يک مقام بلندپايه چيني گفت که کاهش سرعت رشد اقتصادي چين در آينده براي پيشرفت اقتصادي اين کشور سودمند است.
به گزارش ايسنا، فان گان ـ رييس پژوهشگاه اقتصادي ملي صندوق اصلاحات چين ـ اظهار کرد: کاهش سرعت رشد سالانه اقتصادي چين از 10 در صد به هشت تا 9 درصد مي‌تواند از داغ بودن اقتصاد اجتناب ورزد و باعث ثابت ساختن پيشرفت کلي شود. بنابراين براي پيشرفت کلي اقتصادي سودمند خواهد بود.
وي تصريح کرد: در طولاني مدت، اقتصاد چين در 20 تا 30 سال آينده همچنان مي‌تواند سرعت رشد هفت درصدي خود را حفظ کند و مخصوصا در زمينه‌هاي آموزش و پرورش، علمي و پژوهشي، صنايع نوآوري، نيروي بالقوه عظيمي بوجود آورد. اما براي تحقق رشد پايدار درازمدت اقتصادي، چين بايد از انواع بحران، شامل بحران‌هاي اقتصدي و بانکداري و ناآرامي‌هاي اجتماعي اجتناب ورزد.
وي افزود: بنابراين دولت چين بايد بطور متوالي به اصلاحات اقتصادي مساعدت کرده و به زندگي مردم توجه کند.
خبرگزاری ایسنا