ترقي چين به نفع کشورهاي آسيايي است

خبرگزاري موج - حسين سيد، پيشرفت صلح آميز پکن را به نفع قرن بيست و يکم که متعلق به کشورهاي آسيايي است دانست.

به گزارش خبرنگار بين الملل موج به نقل از آسوشيتدپرس پاکستان، مجاهد حسين سيد، دبيرکل اتحاديه مسلمانان پاکستان ضمن حمايت از ترقي صلح آميز چين در منطقه، آن را از نکات مثبت و به نفع کشورهاي آسيايي دانست که قرن بيست و يکم را با رشد اقتصادي چشمگير به خود اختصاص داده اند.
وي که در سمينار مشترک حزب خلق چين و کنفرانس بين المللي احزاب سياسي آسيايي در شهر نانينگ چين سخن مي گفت، ترقي پکن را منجر به تقويت گردش نقطه ثقل قدرت از غرب به سوي شرق دانست.
مجاهد سيد که علاوه بر دبيرکلي اتحاديه مسلمانان پاکستان، رياست موسسه همکاري هاي مشترک چين و پاکستان را نيز بر عهده دارد، ضمن قدرداني از دولت چين به علت برپايي صلح و ثبات و نجات بيش از 500 ميليون نفر از جمعيت اين کشور از فقر، خواستار انتقال صلح آميز قدرت به نسل پنجم رهبران چين طي انتخابات سال 2012 شد.


خبرگزاري موج