هنگ کنگ از رتبه نخست آزادي اقتصادي جهان برخوردار است

خبرگزاري موج - تحقيقات نشان مي دهد که هنگ کنگ داراي آزاد ترين اقتصاد در جهان است.
به گزارش خبرنگار بين الملل موج به نقل از فايننشال تايمز، هنگ کنگ که قبلاً مستعمره انگليس بود و در سال 1997 به قلمرو چين پيوست در تحقيقات موسسه آمريکايي کاتو و گزارش سالانه آين موسسه که سابقه 15ساله در ارائه اين گزارشات دارد رتبه نخست آزادي اقتصادي جهان را از آن خود کرد.
رويکرد ايجاد بازارهاي آزاد و باز در کنار قواعد و ضوابط مالي دقيق، ماليات اندک، حاکميت سالمو پاک و رونق تجاري از ويژگي هاي قابل اشاره در هنگ کنگ برشمرده شده است.
بر اساس گزارش موسسه مذکور کشورهاي سنگاپور، نيوزيلند، سوئيس و استراليا نيز به ترتيب تا رتبه پنجم اين رده بندي قرار دارند.
خبرگزاري موج
خبرگزاري موج - تحقيقات نشان مي دهد که هنگ کنگ داراي آزاد ترين اقتصاد در جهان است. 
به گزارش خبرنگار بين الملل موج به نقل از فايننشال تايمز، هنگ کنگ که قبلاً مستعمره انگليس بود و در سال 1997 به قلمرو چين پيوست در تحقيقات موسسه آمريکايي کاتو و گزارش سالانه آين موسسه که سابقه 15ساله در ارائه اين گزارشات دارد رتبه نخست آزادي اقتصادي جهان را از آن خود کرد.رويکرد ايجاد بازارهاي آزاد و باز در کنار قواعد و ضوابط مالي دقيق، ماليات اندک، حاکميت سالمو پاک و رونق تجاري از ويژگي هاي قابل اشاره در هنگ کنگ برشمرده شده است.بر اساس گزارش موسسه مذکور کشورهاي سنگاپور، نيوزيلند، سوئيس و استراليا نيز به ترتيب تا رتبه پنجم اين رده بندي قرار دارند.
خبرگزاري موج