درباره ما آئين نامه ها

آئين نامه تشكيل مجامع و انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين