افزایش سرمایه گذاری موسسات دولتی در ناحیه خودمختار شین جیان


آمار نشان می دهد که در زمان اجرای دوازدهمین برنامه 5 ساله کشور، حجم سرمایه گذاری موسسات دولتی چین در ناحیه خودمختار شین جیان از 1500 میلیارد یوان فراتر رفته است، پروژه های کمکرسانی موسسات دولتی به شین جیان دستاوردهای چشمگیری داشته است.
در نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری موسسات دولتی در شین جیان که چندی پیش برگزار شد، 33 موسسه دولتی 88 قرارداد همکاری با شین جیان را در زمینه های نفت، پتروشیمی، برق، مخابرات، ساخت و ساز و تولید امضا کردند.

رادیو چینی