رییس بانک مرکزی چین: باید گام های بلندتری در اصلاحات بازار سرمایه برداشت

 


جوو شیاوو چوان، رییس بانک مردم یعنی بانک مرکزی چین چهارشنبه در سی و هفتمین نشست سالانه سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق (IOSCO) اعلام کرد: مدیریتی "پدرانه" کماکان بر بازار سرمایه چین مشاهده می شود و از این رو باید گام های بلند تری در اصلاحات بازار برداشت.
وی افزود: مهم ترین کار دولت این است که آموزش های مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم کند تا آن ها بتوانند تدریجا در سرمایه گذاری مجرب تر شده و ریسک پذیری بیشتری داشته باشند.
رییس بانک مرکزی چین خبر داد: چین از لحاظ ارزش بازار بورس در مقام سوم و از لحاظ تراز اوراق قرضه در جایگاه چهارم قرار داشته و از بیست و هفت نوع کالای پیش فروش برخوردار است و نقشی مهم در تشکیل و تکمیل سامانه مالی معاصر در داخل کشور ایفا کرده است.
وی تصریح کرد: با این وجود بازار سرمایه چین کماکان در مرحله ابتدایی فرایند توسعه قرار دارد و برای توسعه آتی به نوآوری های بیشتری نیاز دارد.

رادیو چینی