افتتاح چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع فرهنگی در چین

 

 

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع فرهنگی ساعت ده هجدهم مه در شهر شن زن افتتاح شد. اقای لیو یون شان عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی، دبیر دبیرخانه این کمیته و رییس بخش تبلیغات این کمیته در مراسم افتتاحیه حضور یافته و افتتاح نمایشگاه را اعلام کرد.
نمایشگاه صنایع فرهنگی شن زن تنها رویداد نمایشگاهی فراگیر و بین المللی چین است.
بیش از 1928 رکن دولتی،موسسه و سازمان از سی و یک استان، منطقه خودمختار، شهرهای تابع مرکز و مناطق هنگ کنگ، ماکاوو و تایوان در این نمایشگاه شرکت می کنند.

رادیو چینی