خاورمیانه و اروپا مقصدهای مهم برای سرمایه گذاران چینی

تازه ترین برآوردها حاكی است كه خاورمیانه ، آفریقای شمالی ، آمریكای شمالی و اروپا سه منطقه دارای اولویت برای سرمایه گذاران چین محسوب می شوند.
به گزارش ایرنا، پایگاه اینترنتی ' چاینا ارگ' روز پنجشنبه دراین باره نوشت: اروپا به رغم بروز بحران در این قاره هنوز اولین مقصد مهم سرمایه گذاران چینی محسوب می شود.بنا به این گزارش ، بیشترین سرمایه گذاران چینی خواستار سرمایه گذاری در بخش انرژی و منابع مالی و فن آوری اروپا هستند.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد كه 32 درصد از شركت های چینی می خواهند در سه سال آینده در اروپای غربی سرمایه گذاری كنند.در این میان خاورمیانه و آفریقای شمالی با 29 درصد و آمریكای شمالی با 22 درصد جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.گرایش سرمایه گذاران چینی به بازار انرژی در حال كاهش است . در سال 2009 میلادی سرمایه گذاری آنها در این عرصه 82 درصد از كل سرمایه گذاری ها را شامل می شد اما در نیمه اول سال 2012 میلادی این رقم به 60 درصد كاهش یافته است.تمركز سرمایه گذاری چینی ها اكنون بر قلمروهای كشاورزی ، فن آوری و اموال غیرمنقول است.چین نهمین سرمایه گذار بزرگ خارجی در جهان است و ارزش سرمایه گذاری چینی ها در سال گذشته میلادی در دنیا به 60 میلیارد دلار رسید.کنسولگری شانگهای