بانك مركزی بخشنامه جدید ارزی ابلاغ كرد

تهران- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه جدید ارزی خود را با توجه به توافقات به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیریت امور بین الملل شبكه بانكی كشور اعلام كرد.
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از بانك مركزی، برای كلیه ثبت سفارش هایی كه قبل از تاریخ 18 تیر ماه 91 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرشده و تاكنون تعیین گروه (اولویت) نگردیده ، باید جهت تعیین گروه كالایی(اولویت بندی) به این وزارتخانه مراجعه شود.
براساس این اطلاعیه ، تمامی ثبت سفارش هایی كه از 18 تیر ماه 91 تا دوم مرداد ماه 91 توسط وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت صادر و گروه كالایی (‌اولویت بندی) آنها اول تا پنجم می باشد ، ‌از سوی بانك مركزی قابل پذیرش بوده و نیازی به مراجعه متقاضی به وزارت صنعت جهت تعیین گروه (اولویت) نمی باشد .
درمواردی كه نیاز به كنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه كالایی (اولویت بندی) می باشد ، بانك مذكور می تواند به سامانه پرتال ارزی مراجعه كند.