سهم چهار برابری آسیا از صادرات غیرنفتی در دولت دهم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی از سهم چهار برابری آسیا از صادرات غیرنفتی ایران در دولت دهم نسبت به دولت هشتم خبر داد و گفت: این رقم از 15.6 میلیارد دلار به 69 میلیارد دلار تا پایان سال 90 رسیده است.


' حمید صافدل ' روز یكشنبه در گفت وگو با ایرنا عنوان كرد: سهم اروپا از صادرات غیرنفتی ایران نیز از 4.7 میلیارد دلار در دولت هشتم به حدود 10 میلیارد دلار تا پایان سال 90 رسید و قاره آفریقا نیز شاهد رشد چشمگیر از 425 میلیون دلار به 1.2 میلیارد دلار بوده است .


**كاهش واردات در دولت دهم


رییس كل سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به كاهش واردات در فاصله سال های 88 تا90 گفت: بر اساس اهداف برنامه این میزان باید به 135 میلیارد دلار و 400 میلیون دلار می رسید كه با كاهش یك میلیارد و 400 میلیون دلاری به 134 میلیارد دلار تنزل یافت .


** كاهش ثبت سفارش


صافدل در بخش دیگری از این گفت وگو به كاهش ثبت سفارش در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت و عنوان كرد: تعداد ثبت سفارش های صورت گرفته در سال گذشته 110 هزار و 730 مورد با رقم 32 میلیارد دلار بود ، حال آنكه این میزان در چهارماه امسال به 95 هزار و 121 ثبت سفارش به رقم 23 میلیارد دلار كاهش یافت .


وی از رشد درخواست ها برای برگزاری نمایشگاه های داخلی در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و گفت : برای 114 درخواست ، مجوز برگزاری 17 نمایشگاه صادر شده كه از این تعداد 14 نمایشگاه برپا شد .


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت كه در چهار ماه ابتدای سال 90، 92 درخواست برگزاری نمایشگاه داخلی اعلام شد كه پس از صدور مجوز برای 31 مورد ، 14 نمایشگاه برگزار شد .


به گفته وی ، میزان درخواست ها برای برگزاری و مشاركت در نمایشگاه های خارجی در چهارماه ابتدایی سال گذشته هفت مورد بود كه تمام این درخواست ها محقق گردید .


صافدل تصریح كرد: میزان برگزاری و مشاركت در نمایشگاه های خارجی در چهارماه امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و پس از صدور 38 مجوز ، 13 مورد محقق شد .


وی با بیان اینكه در چهارماه نخست سال جاری 9 هیات تجاری – بازاریابی درخواست مجوز داشته اند، گفت: از این تعداد برای 7 درخواست مجوز صادر شده و 5 هیات نیز اعزام شده اند .


رییس كل سازمان توسعه تجارت سپس با اشاره به دریافت 120 درخواست اعزام هیات های تجاری - بازاریابی در چهارماه نخست سال مدت مورد بررسی سال 90 ، تصریح كرد : برای 27 مورد مجوز صادر شد و از این تعداد 23 هیات اعزام شدند .


وی این توضیح را نیز داد كه در چهارماه نخست امسال 15 درخواست پذیرش هیات های تجاری – سرمایه گذاری اعلام شده كه پس از صدور مجوز برای 11 هیات به همین میزان پذیرش شده است .


صافدل ادامه داد : در چهار ماه نخست سال 90 ، 90 درخواست پذیرش هیات های تجاری سرمایه گذاری دریافت شد كه برای 15 درخواست از آنها مجوز صادر شد و به همین تعداد نیز هیات های تجاری وارد كشور شدند.


برگزاری 14 اجلاس و كمیسیون مشترك در چهارماه نخست امسال و برپایی 3 كمیته مشترك بازرگانی از دیگر موضوعاتی بود كه معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت به آن اشاره كرد و گفت : این میزان نسبت به سال گذشته از رشد حدود سه برابری برخوردار بوده است .


یادآور می شود در چهارماه نخست سال 90، پنج اجلاس كمیسیون مشترك برگزار شده بود .


صافدل ، برپایی 36 میز كالایی ملی و استانی در چهارماه نخست امسال ، 10 میز كشوری و 12 همایش معرفی فرصت های تجاری كشورها از جمله اتفاقات خوب در حوزه تجارت عنوان كرد و گفت : این رقم درمدت مشابه سال گذشته به ترتیب پنج میز كالایی ملی و استانی ، 2 میز كشوری و سه همایش بود .


معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بخش دیگری ازاین گفت وگو از برگزاری پنج نشست كارگروه توسعه صادرات كشور ، 11 جلسه كمیته كارشناسی و هفت نشست كمیته توسعه تجارت خارجی در چهارماه نخست امسال خبرداد كه این تعداد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 5، 14 و شش جلسه بوده است .


انعقاد تفاهم نامه و موافقتنامه با تشكل ها- اتاق ها و دستگاه ها دیگر موضوعی بود كه رییس كل سازمان توسعه تجارت به آن اشاره كرد .


وی گفت : درحالی كه در چهارماه نخست سال گذشته پنج تفاهمنامه و توافق به امضا رسیده كه این تعداد با رشد بیش از دو برابری در سال جاری به 13 مورد رسیده است.


صافدل برگزاری 12 دوره آموزشی برای 528 بازرگانی و 15 دوره آموزشی برای 753 تن ازكاركنان سازمان توسعه تجارت از فعالیت های انجام شده در چهارماه نخست امسال بیان كرد.ماخذ:  ايرنا