افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ‏

ايسنا: تازه‌ترين پيش‌بيني واحد اطلاعات اكونوميست نشان مي‌دهد که طي سال‌هاي آينده ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد داشت. ‏
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آگوست 2012 خود عنوان کرد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال گذشته چهار ميليارد و 150 ميليون دلار بوده است كه اين شاخص در سال جاري به يك ميليارد و 150 ميليون دلار خواهد رسيد كه 0.24 درصد توليد ناخالص داخلي است.‏
اکونوميست مي‌گويد که طي سال‌هاي آتي ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال آتي يك ميليارد و 230 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود که 0.23 درصد توليد ناخاص داخلي است. ‏
اکونوميست انتظار دارد که در سال 93 اندکي بر سرمايه‌گذاري خارجي ايران افزوده شده و اين رقم به يک ميليارد و 300 ميليون دلار يا 0.22 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. ‏
به اعتقاد تحليلگران اکونوميست، ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال‌هاي 94 و 95 يکسان و معادل يک ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد بود و اين در حالي است که سهم اين سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي به تريب 0.27 و 0.23 درصد خواهد بود.‏