مدیر کل دفتر سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد اشتغال 700 هزارنفر با اتمام 18.8 هزارطرح نیمه تمام صنعتی

حبیبی تعداد طرح‌های دردست اجرا با پیشرفت فیزیکی از20 تا 100 درصدرا 18 هزارو730 طرح عنوان کردو گفت:با راه‌اندازی این تعداد طرح نزدیک به 675 هزارنفر مشغول به کار خواهند شد.
به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، سید مسیح حبیبی سرمایه گذاری این تعداد طرح را 398854.4 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 6 هزار طرح صنعتی با پیشرفت بالای 60 درصد در حال اجراست که بیش از 32 درصد از کل طرح های نیمه تمام را شامل می‌شود.

به گفته وی طرح‌های صنعتی در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد بیش هز 31 و طرح‌های بین 20 تا 40 درصد بیش از 36 درصد از کل طرح‌های نیمه تمام را به خود اختصاص داده‌اند.

حبیبی در عین حال درصد سرمایه گذاری طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بین 60 تا 100 درصد را نیز 21.7 درصد نسبت به کل، با پیشرفت بین 40 تا 60 درصد 30.1 درصد و بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی، حدود 48.2 درصد برشمرد.

به بیان این مقام مسوول با اتمام طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بین 60 تا 100 درصد حدود 30 درصد از کل اشتغال طرحهای نیمه تمام محقق می‌شود.