بیمه مرکزی اعلام کرد: افزایش حق بیمه سرانه در ایران به 115 هزار تومان

بیمه مرکزی حق بیمه سرانه ایران در سال گذشته را حدود ۱۱۵ هزار تومان، معادل ۹۳ دلار اعلام کرد که در مقایسه با سرانه ۷۶ دلاری سال پیش از آن، حدود ۱۷ دلار افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی اعلام کرد: حق بیمه سرانه در ایران در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) به حدود ۱۱۵ هزار تومان، معادل ۹۳ دلار رسید که در مقایسه با سرانه ۷۶ دلاری سال پیش از آن، حدود ۱۷ دلار افزایش یافته است.کشور ما
بر پایه این گزارش، از لحاظ شاخص حق بیمه سرانه در سال ۱۳۹۰(2011) در بین مجموع کشورهای جهان به رتبه شصت و هشتم دست یافت که در مقایسه با رتبه هفتاد و سوم ایران در سال قبل از آن، 5 رتبه ارتقا یافت.
ایران از نظر حق بیمه سرانه بین ۲۵کشور منطقه چشم انداز (شامل کشورهای منطقه خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز) رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.
با این حال در سال ۲۰۱۱ میانگین حق بیمه سرانه در دنیا ۶۶۱ دلار و در منطقه ۱۰۵ دلار است که رسیدن به این ارقام حق بیمه سرانه در ایران نیازمند توسعه بیشتر اقتصاد و بیمه در کشور و نفوذ بیشتر بیمه بین قشرهای مختلف جامعه است.