اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی کشور در بخش تولید؛

حسینی: اصلاح قیمت‌ها تدوام می‌یابد
جایگزینی تولیدات داخلی به جای کالاهای خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین تداوم اصلاح قیمتی از محور‌های حمایتی دولت در این زمینه است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی از اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی کشور در بخش تولید، با حذب مشارکت داخلی و به روز شدن فناوری تولید خبر داد و گفت: جایگزینی تولیدات داخلی به جای کالاهای خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین تداوم اصلاح قیمتی از محور‌های حمایتی دولت در این زمینه است.
سید شمس الدین حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، ضمن اعلام تبیین نقشه راه برای جذب حداکثری تولیدات داخلی برای توسعه اقتصاد در راستای مقابله با تحریم‌های تجاری خبر داد و گفت: محور برنامه دولت استفاده از تولیدات داخلی و جذب مشارکت سرمایه گذاری داخلی برای گسترش بخش‌های مختلف اقتصادی در نقاط مختلف کشور است.
حسینی با اشاره به اینکه تحریم‌های اقتصادی غیر منصفانه، تحمیلی و مستبدانه بوده، ضمن عدم تأثیر پذیری اقتصاد کشور از این گونه تحریم‌ها، اظهار داشت: تحریم‌ها نه تنها منجر به انزوای اقتصادی ایران نشده است بلکه باعث شده تا بخش خصوصی بیش از گذشته در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه دولت برای مقابله با تحریم‌ها ی اقتصادی، تقویت داخلی سازی اقتصاد را بر اساس نقشه راه تعریف کرده ک عنوان داشت: در این نقشه پیش بینی شده در صورتی که بخش خارجی اقتصاد به دلایلی در کوتاه مدت و یا میان مدت نتوانست اهداف اقتصادی را دنبال کند بخش داخلی و به عبارتی اقتصاد داخلی جایگزین اقتصاد خارجی شود.
وی تأکید کرد: در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های مناطق کشور و بخش خصوصی و همچنین افزایش کیفی سازی در تولید داخلی و حرکت به سوی ذائقه مردم از مهمتربین محورهای نقشه راه اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم اقتصادی است.