مارهاي بانک ‌مرکزی نشان مي‌دهد: تـورم 23.5 درصدي مرداد/ رشد 1.7 درصدي تورم در 5 ماهه امسال

اداره آمار بانک ‌مرکزی رشد تورم در مردادماه امسال نسبت به ماه گذشته را 0.6 درصد اعلام كرد؛ اين در حالي است كه رييس‌جمهور نيز شب گذشته از كاهش روند رشد تورم در ماه‌هاي آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا بر اساس خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران كه بر‌ اساس سال پایه 100=1383 تهيه مي‌شوند در مردادماه 1391 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد 341 رسیده است.
بر اين اساس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1390 معادل 23.5 درصد است.
براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي نرخ تورم طي سال جاري و در پنج ماه گذشته تنها حدود دو درصد (1.7درصد) رشد داشته است.
به گزارش ايسنا از سوي بانك مركزي نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال نيز به ترتيب معادل 21.8 ـ 22.2 ـ 22.4 و 22.9 درصد اعلام شده بود.
در همين زمينه مركز آمار ايران اعلام كرده است كه از ابتداي سال 1392 نرخ تورم را با بهره‌گيري از شاخص‌هاي جديد و متفاوت از بانك مركزي اعلام خواهد كرد.
رييس‌جمهور شب گذشته در يك برنامه تلويزيوني درباره رشد تورم تصريح كرد: "رشد تورم كاهشي است و در حال بازگشتن به شرايط قبلي هستيم."