اختصاصي/در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل : دكتر غضنفري : فرصت هاي صادراتي سال جاري را دريابيم/ رشد 265 برابري ارزش صادرات كالا با فناوري برتر

اختصاصي/در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل :    
دكتر غضنفري : فرصت هاي صادراتي سال جاري را دريابيم/ رشد 265 برابري ارزش صادرات كالا با فناوري برتر     
وزير صنعت ، معدن و تجارت از سال جاري به عنوان بهترين فرصت براي افزايش صادرات غيرنفتي نام برد و خطاب به شركت كنندگان در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل گفت: نوآوران و شركت هاي دانش بنيان بايد صادرات را به عنوان يكي از برنامه هاي حتمي خود در سال جاري ترسيم كنند .    
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا ) ، دكتر " مهدي غضنفري " در مراسم پاياني سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل با حضور معاون فناوري رييس جمهوري ، تعدادي از استانداران ، جمعي از نمايندگان مجلس و برخي مسئولان در محل مصلي بزرگ تهران گفت : مهمترين پيامي كه اين روزها بايد به توليد كننده داد اين است كه بخشي از صادرات خود را متناسب با بازارهاي همسايه ، پيراموني و هدف بسته بندي و آماده كنند .
وي پيش از ورود به موضوع صادرات اشاره اي به بازار ارز نيز داشت و گفت: هر چند كه مسائل ارز ، امروز مباحث خاص خود را به همراه داشته ، اما نرخ ارز در بازار تفاوت چشمگيري با قيمت مرجع دارد .
از نظر دكتر غضنفري سال 91 مي تواند بهترين سال براي توسعه صادرات باشد و لازم است توليد كنندگان تلاش كنند تا از اين فرصت قيمتي در نرخ ارز استفاده كنند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با يادآوري اين موضوع كه 60 ميليارد دلار از مبادلات كشور مربوط به واردات است و 40 ميليارد دلار ديگر آن را صادرات دربر مي گيرد، گفت : وابستگي ما به درآمدهاي نفتي 20 ميليارد دلار است و امسال سالي است كه مي توانيم اين ميزان را به راحتي از محل صادرات غيرنفتي تامين كنيم .
وي همچنين با قدرداني از معاونت فناوري رياست جمهوري براي برگزاري اين نمايشگاه گفت: شركت كنندگان با مشاركت دراين نمايشگاه مسير علم تا عمل را در معرض ديد ديگران قرار
داده اند .
* شكل گيري حلقه هاي اتصال علم و انديشه در بازار
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: بايد به دليل توجه به علم ، نوآوري و تجاري سازي علم و نو آوري از دست اندركاران برگزاري نمايشگاه و شركت كنندگان تقدير و تشكر كرد چرا كه اگر اهميت اين موضوع از فناوري بيشتر نباشد، قطعا نيز كمتر نخواهد بود .
وي گفت : در سال هاي بسيار دور اين آرزو كه توان علم در صحنه عمل به كار گرفته شود ، توسط بسياري از مسئولان جامعه و انديشمندان مطرح شده بود اما هيچ گاه به دقت سال هاي اخير بكار گرفته نشد، زيرا در آن سال ها انتظار داشتيم فعاليت يك محقق بلافاصله جذب يك كارخانه شود و در بازار در معرض فروش قرار گيرد ، غافل از اينكه اين زنجيره طولاني داراي تعداد زيادي حلقه است كه بايد هر كدام از آنها كارهاي خاصي را انجام دهند.
دكتر غضنفري با بيان اين جمله كه "خوشبختانه امروز شاهد آن هستيم كه حلقه هاي اتصال انديشه و عمل و محصول در بازار شكل مي گيرد"، گفت: كمتر كسي انتظار دارد به محض اينكه ايده اي به ذهنش برسد، بلافاصله آن ايده راهي بازار فروش شود، مسير سختي است سرمايه گذاري هاي متفاوتي نياز است ، سازمان ها و نهادهاي مختلفي را براي اين كار لازم داريم ، برخي شكل گرفته و شايد نيازمند تعداد ديگري نيز باشيم .
* سهم بالاي فناوري هاي برتر در رشد اقتصادي
وي با طرح اين پرسش كه چرا پرداختن به ايده و فناوري هاي نو وعملياتي كردن آن به يك ضرورت و بايد تبديل شده ، سخنان خود را به بيان آماري در خصوص سهم فناوري در رشد اقتصادي ادامه داد و گفت: در سال 1970 ميلادي ، 40 درصد رشد اقتصادي جهان مربوط به فناوري بود .
دكتر غضنفري سپس گفت : سهم فناوري در رشد اقتصادي در سال هاي 1980، 1990 ، 2000، 2010  ميلادي ، به ترتيب 55، 65 ، 73 و 78 درصد بوده و پيش بيني مي شود اين ميزان در سال 2020 به 85 درصد و در سال 2030 به 90 افزايش يابد و اين بدان معنا است  كه رشد حوزه اقتصاد و رفاه وابسته به فناوري است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : اما درصدي از رشد فناوري به فناوري برتر يا شركت هاي دانش بنيان وابسته است كه اين نسبت در سال هاي 1970، 1980، 2010 به ترتيب 10، 20 ، و 60 درصد بوده است .
وي افزود: برآورد مي شود كه در سال 2030 ميلادي ، 78 درصد رشد فناوري به فناوري برتر يا شركت هاي دانش بنيان وابسته خواهد شد .
دكتر غضنفري تاكيد كرد: درحالي كه برآورد مي شود در سال 2030 ميلادي رشد فناوري عاملي موثر در رشد اقتصادي باشد اما نكته جالب اين است كه از 90 درصد سهم فناوري در رشد اقتصادي ، 78 درصد آن مربوط به فناوري برتر يا دانش بنيان است . معني ساده آن اين است كه اگر تكنولوژي امروز را حفظ كنيم نبايد متنظر رشد اقتصادي باشيم .
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تصريح براينكه پيش بيني مي شود گردش مالي صادرات كالا با فناوري بالا در سال 2016 از مرز سه هزار ميليارد دلار عبور كند ، گفت : رقم تجارت جهاني حدود 16 تا 17 تريليون دلار است كه سه تريليون دلار آن به فناوري برتر مرتبط مي شود.
دكتر غضنفري افزود: در دهه هاي آينده بيش از 70 درصد درآمد ناشي از صنعت ، حاصل فناوري در حوزه صنعت خواهد بود .
* تجاري سازي ايده ها و اختراعات از راه هاي مطمئن تامين ارز
وي گفت : در سال 2004 ميلادي ، ارزش صادرات جهاني با فناوري بالا،  1.5 هزار ميليارد دلار بود كه اين رقم يك سال بعد به بيش از 1.7 هزار ميليارد دلار رسيد و در سال 2009 از 2.4 هزار ميليارد دلار عبور كرد و اين نرخ رشد حدود 10 درصدي در شرايط درحالي محقق شد كه نرخ رشد اقتصاد جهاني در بسياري از كشورهاي غربي يا منطقه يورو منفي بود .
دكتر غضنفري عنوان كرد : تجاري سازي ، ايده ها ، اختراعات و ابتكارات و توسعه شركت هاي دانش بنيان ازراه هاي مطمئن تامين ارز و توسعه اقتصادي است و بتدريج نيز ساير فناوري ها و روش ها آثار خود را در اقتصاد از دست خواهد داد .
* ضرورت توسعه فعاليت هاي دانش بنيان  
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره جايگاه ايران در حوزه فناوري با استناد به تاكيدات مقام معظم رهبري در ابلاغيه برنامه پنجم توسعه بر صدور خدمات با ارزش افزوده بالا ، تاكيد بر جنبه هاي مختلف توسعه فعاليت دانش بنيان در برنامه پنجم توسعه و تصويب واجراي قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات گفت : تمام اين موارد با هدف حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان مطرح شده است .
وي ادامه داد : سرمايه گذاري در صنايع دانش بنيان كشور در طي سال هاي 1375 تا 1387 سالانه نرخ رشد حدود 10 درصدي  را تجربه كرده كه اين نرخ رشد در حالي كه همچنان بايد در كشور  به امور زير بنايي بپردازيم  ، فوق العاده خوب است .
دكتر غضنفري سپس افزود: متوسط نرخ رشد سالانه توليدات صنايع با فناوري بالا طي سال هاي 84 تا 89 افزون بر 20 درصد برآورد شده وبا ادامه اين روند ، ميزان توليدات صنايع با فناوري بالا به بيش از 10 ميليارد دلار بالغ خواهد شد .
* رشد 13 درصدي مصرف كالاهاي صنايع با  فناوري بالا
به گفته وي ، ميزان مصرف كالاهاي صنايع با فناوري بالا در كشور حدود 7.8 ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه بسياري از آن وارداتي است ، اين ميزان سالانه حدود 13 درصد رشد را نشان مي دهد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود : در صورت تداوم اين روند پيش بيني مي شود در افق 1404 اين ميزان به بيش از 52 ميليارد دلار يعني بيش از 6 برابر رقم فعلي برسد .
دكتر غضنفري اين موضوع را نيز گفت كه در شرايط فعلي ، 3.8 ميليارد دلار از مصرف داخلي كالاهاي دانش بنيان از طريق واردات انجام مي شود و مابقي ازطريق توليد داخلي تامين مي شود.
وي تصريح كرد: تامين برخي نيازهاي كشور به محصولات با فناوري بالا "هاي تك " ازطريق منابع داخلي در سال هاي اخير نشان دهنده توان اقتصادي كشور دربرابر تحريم ها و بيانگر شكست تحريم ها و تبديل تهديد ها به فرصت است .
*رشد 265 برابري ارزش صادرات كالا با  فناوري بالا
وي درباره موقعيت صادراتي كشورمان درحوزه محصولات با فناوري بالا با طرح اين پرسش ها كه  آيا شركت دانش بنيان مي توانند صادر كننده باشند ؟ صادرات آنها چه ميزان خواهد بود ؟ چه سهمي را به خود اختصاص مي دهند ؟عنوان كرد : بررسي نشان مي دهد ايران از لحاظ صادرات كالاهاي با فناوري بالا از ميان 80 كشور صادر كننده كالاهاي دانش بنيان رتبه 39 را به خود اختصاص داده است .
وي با استناد به آمارهاي رسمي متوسط رشد ارزش صادرات كالا با فناوري بالا طي سال هاي 84 تا 89 را 22 درصد اعلام كرد و گفت : ارزش صادرات كالا با فناوري بالا از 2.3 ميليون دلاردر سال 75 به يك ميليارد دلار در سال 90 رسيد كه بيش از 265 برابر رشد را نشان مي دهد و پيش بيني مي شود چنانچه اين رشد طي سال هاي 90 تا 94 ادامه يابد به رقم 2 ميليارد دلار نزديك شود
از نظر دكتر غضنفري، رشد صادرات كالا با فناوري بالا در سال هاي اخيربيانگر اين است كه دستگاه هاي متولي از جمله وزارت علوم ، استانداران و ساير دستگاه هاي ذيربط  دراين حوزه در حال كار كردن هستند و بتدريج به تامين ارز و عدم وابستگي به نفت كمك مي كنند كه اين رويكرد آنها پاسخ "نه" به همه تحريم هاي نفتي است چرا كه توليدات با فناوري بالا در نقاط مختلف دنيا مشتري هاي خاص خود را دارد و آنها هنگام نياز ناچارند تحريم را ناديده بگيرند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت سهم فعلي كالاها با فناوري بالا در صادرات غيرنفتي كشور را 2.7 درصد عنوان كرد و افزود: سهم فعلي در صادرات جهاني كالاهاي دانش بنيان سه صدم درصد است .
وي دراين بخش از سخنان خود از معاون فناوري رياست جمهوري خواست تا با برنامه ريزي هاي پيش بيني شده براي امسال و سال هاي آينده به رشد اين ميزان تا 10 درصد كمك كند .
دكتر غضنفري همچنين گفت: اگر پيش بيني بازار منطقه اي براي صنايع با فناوري بالا " هاي تك " 45 ميليارد دلار باشد معني و مفهوم آن اين است كه در اطراف خود 45 ميليارد دلار بازار محصولات با فناوري بالا داريم و به بياني ديگر بازار در همين نزديكي هاست ، نگاه صادراتي و البته فن بازاريابي را نياز دارد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه براي حمايت از حوزه فناوري محورهايي چون ايجاد شركت ها يا وام هاي ارزان قيمت مورد انتظار است، گفت : البته در دولت نهادهايي موثر هستند اما فكر مي كنم بيش از آنكه به كمك هاي مالي نياز داشته باشيم ، به ايجاد مكانيزم زنده و پويا بين محققين ، پژوهشگران و متقاضيان پژوهش نيازداريم مكاني كه يكديگر را پيدا كنند .
* رونمايي از سامانه فناوري همزمان با بازگشايي دانشگاه ها  
وي گفت : برگزاري يك جشنواره فرصتي استثنايي است اما پس از آنكه اين رويداد به پايان رسيد محقق به كجا مراجعه كند ؟ سرمايه گذار براي توليد انبوه چگونه محقق را بيابد ؟ به همين دليل "سامانه  فناوري "در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به منظور سامان دهي و هم افزايي توان پژوهشي در راستاي پاسخگويي به نيازها طراحي شده كه در آستانه مهرماه و فصل شروع مدارس و دانشگاه ها افتتاح مي شود .
وي گفت :دراين سامانه سازمان هاي حامي، پژوهشگران ، متقاضيان پژوهش و واسطه هاي فناوري چهار گروهي هستند كه اگر ارتباط آنها با يكديگررا ايجاد كنيم بساري ازگره ها باز مي شود .
دكتر غضنفري افزود: ايده و منابع مالي در كشور ما كم نيست و به علاوه نمونه محصولات ساخته شده نيز زياد است كه بايد جايي چهار گروه را به يكديگر مرتبط كند تا با هم كار كنند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت از سازمان توسعه تجارت به عنوان يكي ازدستگاهي نام برد كه صادر كنندگان محصولات با فناوري بالا مي توانند از تسهيلات آن براي ورود به بازار صادراتي ، كمك يارانه اي براي حضور در نمايشگاه هاي خارجي بهره برند .
وي ادامه داد : شركت هاي دانش بنيان بايد به سرعت نيازهاي داخلي و خارجي را در فضاي انبوه توليد كنند و اگرنه در غير اين صورت گرد زمان برچهره آنها مي نشيند و محقق از ادامه كار خود دلسرد مي شود .
دكتر غضنفري در عين حال گفت : اميدواريم  سامانه فناوري با همكاري همه دستگاه ها همچون معاونت علمي رييس جمهوري ، وزارت علوم ، نفت ، نيرو ، صندوق هاي مخاطره آميز به عنوان "حاميان " و ازطرفي بنگاه هاي توليدي – خدماتي و تشكل ها به عنوان "متقاضايان و پژوهش "و دانشگاه ها و پژوهش گاه ها ، واحدهاي آرندي (تحقيق و توسعه ) شركت هاي خدمات فني و مهندسي به عنوان "پژوهشگران " و نهايتا واسطه هاي فناوري به عنوان "فن بازارها و شركت هاي انتقال دهنده تكنولوژي " كاركرد خود را انجام دهد.
* طرح هاي حمايتي وزارت صنعت ، معدن و تجارت از فعاليت هاي دانش بنيان
وزير صنعت ، معدن و تجارت در باره طرح هاي حمايتي اين وزارتخانه نيز اظهار كرد: در بخش طرح هاي صنايع نوين به توسعه و نوآوري در بخش صنايع پيشرو ، ارتقاي سطح فناوري در صنايع نوين و صنايع الكترونيك و توسعه صنايع نوين كمك هايي شده است .
دكتر غضنفري ادامه داد: در حوزه طرح هاي مطالعاتي و فني – كاربردي نيز كمك هايي به انجام طرح هاي تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدن ، مطالعات كاربردي صنعتي و نمونه سازي ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و نمونه سازي قعطات خودرو صورت گرفته است .
وي اظهار كرد : در وزارت صنعت ، معدن و تجارت سازمان ها و نهادهاي موثري در اين حوزه همچون ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) ، ايميدرو ( سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران ) معاونت برنامه ريزي ، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و سازمان توسعه تجارت فعال هستند .
*ساخت منطقه اقتصادي ويژه صنايع نوين
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود از ساخت منطقه اقتصادي ويژه صنايع نوين در تهران خبرداد و گفت : اين فعاليت ها با هدف حمايت از فعالان حوزه از علم تا عمل صورت مي گيرد.
وي ابراز اميدواري كرد تا شركت هاي دانش بنيان موفق ، سال آينده ودر چهارمين جشنواره و نمايشگاه ملي از علم تا عمل گزارشي از وضعيت برنامه ريزي و سهم خود براي صادرات را ارايه كنند .
يادآور مي شود وزير صنعت ، معدن و تجارت پس از سخنراني از تعدادي  غرفه هاي نمايشگاه بازديد كرد.//