معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت: شناسه كسب و كار از نیمه مهر ماه اعمال می‌شود


خبرگزاری پانا: از نیمه مهرماه سال جاری ارائه هر گونه خدمات به واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی و صنفی منوط به داشتن شناسه كسب و كار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری پانا ، معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اعلام این خبر افزود: از این پس معرفی برای ارائه هر نوع تسهیلات به موسسات مالی و بانكی ( سرمایه ثابت و در گردش و درخواست استمهال ) ، معرفی برای سهمیه سوخت و هر نوع سهمیه دیگر معرفی برای تخصیصی معافیتهای گمركی و معرفی متقاضی به سازمانهای دیگر ( درون دستگاهی و برون دستگاهی ) با ارائه شناسه كسب و كار امكانپذیر است.
سید رضا فاطمی امین دامه داد: ثبت و صدور و اقدام بر روی كلیه مكاتبات متقاضیان و هر گونه خدمت دیگر با این شناسه صورت می گیرد و كلیه واحدهای ستادی و تابعه و استانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز موظف هستند در مكاتبات خود كه با واحد صنفی ، تولیدی و صنعتی و معدنی مرتبط است شناسه كسب و كار را درج كنند.
بر این اساس كلیه سازمانها ، معاونتها ، موسسات و شركتهای تابعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظفند فیلد شناسه كسب و كار را در سامانه های اطلاعاتی خود درج كنند و هنگام ثبت نامه در دبیرخانه نیز شناسه باید بر روی نامه قید گردد.
بر اساس گزارش شاتا، فاطمی امین هدف از این اقدام را یكپارچه سازی اطلاعات حوزه صنعت ، معدن و تجارت و نیز پرهیز از ورود داده ها و اطلاعات موازی و تسهیل كار مراجعین به این وزارتخانه برشمرد و افزود : دریافت شناسه كسب و كار از طریق مراجعه به سامانه بهین یاب امكانپذیر است.