وزير اقتصاد خبر داد: اجراي آزمايشي طرح جامع مالياتي در نيمه دوم امسال

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان مزاياي اجراي طرح جامع مالياتي از اجراي آزمايشي آن در نيمه دوم سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمس‌الدين حسيني در اجلاس مديران مالياتي كشور با اعلام اين خبر اظهار كرد: اجراي طرح جامع مالياتي برگ زرين ديگري از خدمت براي ما خواهد بود.
وي با تقدير از تلاش‌هاي موثر مجموعه سازمان امور مالياتي طي ساليان گذشته عملكرد سازمان امور مالياتي را خوب ارزيابي كرد.
وزير اقتصاد با اشاره به پيش‌بيني افزايش نرخ 24 درصدي رشد ماليات‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه گفت: در مجموع 30 درصد افزايش رشد ماليات‌ها محقق شده و از برنامه هم پيشي گرفتيم.
حسيني افزود: با توجه به اينكه اقتصاد ما همچنان متكي و متأثر از درآمدهاي نفتي است سهم هزينه هاي جاري هم رشد قابل توجهي در بودجه داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به سهم هفت درصدي ماليات از توليد ناخالص داخلي گفت: در سال گذشته بدون در نظر گرفتن پايه مالياتي، 28 هزار ميليارد تومان ماليات وصول شد كه بر اين اساس 92 درصد از ماليات مصوب محقق شده است.
حسيني با اشاره به رشد 36 درصدي ماليات وصول شده در سال گذشته نسبت به سال 89 اظهار كرد: از ابتداي سال جاري تا مرداد ماه، 12 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داريم و اين نشان مي دهد كه در ماه‌هاي پيش رو بايد تلاش هايمان بيشتر شود.
وي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده تأكيد كرد: يكي از موفق ترين تجربيات ماليات بر ارزش افزوده در دنيا متعلق به ايران بود.
وزير اقتصاد گفت: از مجموع 28 هزار ميليارد و 300 ميليون تومان درآمد مالياتي در سال گذشته، بالغ بر 16 هزار ميليارد و 200 ميليون تومان صرف هزينه‌هاي عمومي و 12 هزار ميليارد و يكصد ميليون تومان هزينه شهرداري ها و دهياري ها شد.
وي تعداد اظهارنامه هاي مالياتي در سال جاري را چهار ميليون و 500 هزار فقره عنوان كرد و افزود: تعداد اظهارنامه هاي ارزش افزوده از 10 هزار مورد در ماه شروع و در حال حاضر به 300 هزار مورد رسيده است.
حسيني توزيع عادلانه درآمد، شفافيت، هدايت منابع و سرمايه هاي ايراني به بخشهاي توليد را از دغدغه هاي طرح تحول مالياتي برشمرد.
بر اساس اعلام شادا وي با بيان اينكه پنجمين سال اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده در حال اتمام مي باشد، تأكيد كرد: بايد اين تجربه را مستند، آسيب شناسي و قوت شناسي كرده و اين قانون را در كشور پايدار كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: به جاي اينكه بر پايه هاي محدود، نرخ ها را افزايش دهيم بايد پايه هاي جديد ايجاد كنيم.
وي افزود: با همين نگاهها، تجربه كشورمان را مرور كرده و بر اساس اطلاعاتي كه در سالهاي مختلف صورت گرفت سه پايه ماليات بر مجموع درآمد، ماليات سبز و ماليات بر ثروت مورد تأكيد قرار گرفته و احياء شد.
حسيني خاطر نشان كرد: ثروت مشمول ماليات است اما ثروتي كه در توليد مشاركت مي كند معاف از ماليات بر ثروت مي شود.
وزير اقتصاد انتظارات خود از مجموعه امور مالياتي را تلاش، تدبير و پيگيري براي تحقق صد درصدي ماليات، به حداقل رساندن وقفه در دادرسي مالياتي و برخورد احترام آميز با موديان مالياتي عنوان كرد.