-رییس مرکز پژوهش های مجلس: باید قوانین کسب وکار برای بخش خصوصی ساده سازی شود

تهران- رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساده سازی قوانین برای بخش خصوصی را خواستار شد و گفت : رویکرد مجلس اصلاح قوانین دست و پاگیر فضای کسب وکار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ˈ کاظم جلالیˈ روز دوشنبه درهمایش علمی ˈمحیط حقوقی کسب و کار در ایرانˈ دراتاق تهران، افزود: طی 106 سال گذشته همواره شاهد حضور بخش خصوصی و اصناف در مجلس بوده ایم.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت :حضور بخش خصوصی در فرایند قانون گذاری در مجلس هشتم پر رنگ بود.

وی با اشاره به سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: برای نخستین بار در کشور حمایت از سرمایه مطرح شده و آنچه نیز که در مرکز پژوهش های مجلس پیگیری می شود حمایت از تولید ملی در کشور است.

به گفته وی ، باید قوانین مانع تولید ملی شناسایی و اصلاح شود.

وی در پایان تاکید کرد: همواره از تعامل مجلس با بخش خصوصی برای اصلاح موانع کسب و کار حمایت می کنیم.

در این همایش فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف موانع کسب و کار را با ارائه مقالاتی بر شمردند و حمایت هر چه بیشتر مسئولان در رفع موانع کسب و کار را خواستار شدند.